Uchwały

Uchwały Zebrania Założycielskiego.

 1. w sprawie założenia Stowarzyszenia Zwykłego
 2. o wyborze Zarządu Stowarzyszenia
 3. w sprawie uchwalenia Regulaminu stowarzyszenia Są Wolniejsi
 4. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej oraz zasad opłacania składki członkowskiej
 5. w sprawie upoważnienia członków Stowarzyszenia Są Wolniejsi do prowadzenia operacji na koncie bankowym.
 6. w sprawie nadania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Są Wolniejsi

Uchwały Zarządu.

 1. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 2. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 3. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 4. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 5. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 6. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 7. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 8. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 9. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 10. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 11. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 12. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 13. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 14. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 15. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

Uchwały Walnego Zebrania Członków.

 1. w sprawie: dodatkowych składek na rzecz zakupu karmy celem wparcia 5. urodzin biegu na 6 łap
 2. w sprawie: zakupu upominków dla członków zwyczajnych stowarzyszenia
 3. w sprawie: przekazania środków pieniężnych na Schronisko Bezdomnych Zwierząt w Olsztynie
 4. w sprawie: opłaty za utrzymanie strony internetowej Stowarzyszenia
 5. w sprawie: prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów Stowarzyszenia
 6. w sprawie: zakupu strojów sportowych dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia

 

Uchwała Zebrania Założycielskiego nr 1/2017 z dnia 31.12 2017 r.
w sprawie założenia Stowarzyszenia Zwykłego

Zebrani w dniu 31.12..2017 w Olsztynie na zebraniu założycielskim podejmują uchwałę o założeniu stowarzyszenia zwykłego, którego pełna nazwa będzie brzmiała „Są Wolniejsi” z siedzibą w Olsztynie., ul. Aleja Warszawska 82 m 15

Na zebraniu obecnych było 12 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób.

Protokolant /-/ Adam KIEWISZ
Przewodniczący  zebrania /-/ Mariusz WITKOWSKI 

Powrót

 

Uchwała Zebrania Założycielskiego nr 2/2017 z dnia 31.12 2017 r.
o wyborze Zarządu Stowarzyszenia

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu.31.12.2017 r. w Olsztynie postanawiają wybrać Zarząd Stowarzyszenia Są Wolniejsi w składzie:

 1. Elżbieta CIEĆKO - prezes zarządu
 2. Mariusz WITKOWSKI - wiceprezes
 3. Adam KIEWISZ - sekretarz

Finansami stowarzyszenie zajmować się będą:

 1. Małgorzata MAKOWSKA
 2. Adam KIEWISZ

Na zebraniu obecnych było 12 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób

Protokolant  /-/ Adam KIEWISZ
Przewodniczący zebrania /-/ Mariusz WITKOWSKI 

Powrót

 

Uchwała Zebrania Założycielskiego nr 3/2017 z dnia 31.12 2017 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu  stowarzyszenia Są Wolniejsi nie prowadzącego działalności gospodarczej

Na podstawie art. 9, 10 i 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 j.t. z późn. zm.) uczestnicy Zebrania Założycielskiego postanawiają:

§1

uchwalić Regulamin Stowarzyszenia Są Wolniejsi

§2

siedziba stowarzyszenia, o którym mowa w §1 mieści się:
Aleja Warszawska 82 m.15; 10-084 Olsztyn.

Na zebraniu obecnych było 12 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób

Protokolant /-/ Adam KIEWISZ
Przewodniczący  zebrania /-/ Mariusz WITKOWSKI

Powrót

 

Uchwała Zebrania Założycielskiego nr 4/2017 z dnia 31.12. 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej  oraz zasad opłacania składki członkowskiej

§1

Działając na podstawie Rozdziału V § 24 punktu 1 ppkt a) Regulaminu Stowarzyszenia ustala się następującą wysokość składki członkowskiej:
Składka członkowska podstawowa wynosi 5 zł miesięcznie.
Członkowie Stowarzyszenia mogą opłacać składkę w wyższej wysokości.

§2

1. Składkę członkowską opłaca się na rachunek bankowy stowarzyszenia podany na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sawolniejsi.pl, za bieżącą ewidencję wpłat odpowiadają  osoby wybrane uchwałą Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia zajmujące się finansami Stowarzyszenia.
2. Składkę można uiszczać za okresy: miesiąca, kwartału, półrocznie lub roku .
3. Pierwsza składka członkowska dla członków powinna być opłacona do 31.01.2018r.
4. Osoby wstępujące do Stowarzyszenia po dniu 20.01.2018r.   opłacają pierwszą składkę w terminie 30 dni od dnia przyjęcia do Stowarzyszenia „Są Wolniejsi”.
5. Zwolnienie i obniżenie składki w stosunku do konkretnych osób może zostać dokonane wyłącznie uchwałą  Walnego zebrania członków Stowarzyszenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na zebraniu obecnych było 12 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób

Protokolant   /-/ Adam KIEWISZ
Przewodniczący  zebrania /-/ Mariusz WITKOWSKI 

Powrót

 

Uchwała Zebrania Założycielskiego nr 5/2017 z dnia 31.12. 2017 r.
w sprawie upoważnienia członków Stowarzyszenia Są Wolniejsi do prowadzenia operacji na koncie  bankowym.

Na podstawie punktu 18 Regulaminu Stowarzyszenia Zwykłego „Są Wolniejsi” uchwala się, co następuje:

1. W związku z koniecznością założenia konta bankowego Stowarzyszenia upoważnia się członków Stowarzyszenia:
- Dorotę MAKOWSKĄ;
- Adama KIEWISZA do prowadzenia operacji na tymże koncie.

2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

3.   Uchwała wchodzi w życie   z dniem podjęcia.

Na zebraniu obecnych było 12 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób

Protokolant   /-/ Adam KIEWISZ
Przewodniczący  zebrania /-/ Mariusz WITKOWSKI

Powrót

 

Uchwała Zebrania Założycielskiego nr 6/2017 z dnia 31.12. 2017 r.
sprawie: nadania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Są Wolniejsi

 
Na podstawie Rozdziału III  § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi  uchwala się, co następuje:

§ 1.

Za wielkie zaangażowanie i nieoceniony wkład pracy w realizację celów Stowarzyszenia nadaje Pani Monice Dąbrowskiej – założycielce i organizatorce  i mamuśce ogólnopolskiej akcji „Bieg na 6 łap”
godność Członka Honorowego Stowarzyszenia „Są Wolniejsi”

§ 2.

Uchwałę podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się od głosowania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na zebraniu obecnych było 12 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób

Protokolant   /-/ Adam KIEWISZ
Przewodniczący/-a  zebrania /-/ Mariusz WITKOWSKI  

Powrót

 

Uchwała Zarządu nr 1/2018 z dnia 21.01. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Andrzeja KOWALCZYKA ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wicepreses /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

 

Uchwała Zarządu nr 2/2018 z dnia 10.03. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Ewę CHEĆKO ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając jej status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

 

Uchwała Zarządu nr 3/2018 z dnia 28.03. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Aleksandrę SIDOROWICZ ur dnia. ..w....m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia)nadając jej status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

 

Uchwała Zarządu nr 4/2018 z dnia 13.07. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Piotra SZCZEPANIAKA ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

 

Uchwała Zarządu nr 5/2018 z dnia 21.07. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Piotra PALTIANA ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

 

Uchwała Zarządu nr 6/2018 z dnia 26.07. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Jerzego NIEWDZIĘCZNEGO ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

Uchwała Zarządu nr 7/2018 z dnia 31.07. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Tomasza HERMANNA ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

Uchwała Zarządu nr 8/2018 z dnia 12.09. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Roberta RUCZYŃSKIEGO ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

Uchwała Zarządu nr 9/2018 z dnia 15.09. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Lidię SKOWRONEK ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając jej status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

Uchwała Zarządu nr 10/2018 z dnia 22.10. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Rafała CYRKLERA ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

Uchwała Zarządu nr 11/2018 z dnia 31.12. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Grzegorza GRABOWSKIEGO ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

Uchwała Zarządu nr 1/2019 z dnia 02.01. 2019 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Stanisława GUZOWSKIEGO ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

Uchwała Zarządu nr 2/2019 z dnia 02.02. 2019 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Jarosława SŁOWIKA ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

Uchwała Zarządu nr 3/2019 z dnia 11.03. 2019 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Agatę LECEWICZ ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając jej status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

Uchwała Zarządu nr 4/2019 z dnia 20.03. 2019 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Mirosława MIKITĘ ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

Uchwała Walnego Zebrania członków nr 1/2018z dnia 02.02.2018 r.
w sprawie: dodatkowych składek na rzecz zakupu karmy celem wparcia „5. urodzin biegu na 6 łap”.

Na podstawie Rozdziału IV § 16 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi  uchwala się, co następuje:

W związku z przypadającymi na dzień 25.02.2018 roku wydarzeniem pod nazwą „5.urodziny biegu na 6 łap”:

§1

1.Członkowie stowarzyszenia będą wpłacać do dnia 19.02.2018 roku, na zasadzie dobrowolności dowolną kwotę pieniężną na konto Stowarzyszenia z dopiskiem „KARMA.

2.Zebrana kwota zostanie przeznaczona na zakup karmy, która zostanie przekazana do schroniska w Olsztynie ul. Turystyczna 2 podczas akcji „5 urodziny biegu n 6 łap.” w dniu 25.02.2018.

§2

1.Zakup karmy zostanie sfinansowany z wpłat, których tytuł przelewu określony będzie, jako „KARMA”

2.Dopuszcza się, celem zakupu karmy „do pełnych opakowań handlowych”, w wypadku braku środków z wpłat określonych jako „KARMA” dofinansowanie zakupu do brakującej kwoty ze składek członkowskich.

3.Ewentualne pozostałości z wpłat o tytule przelewu „KARMA” przeznaczone zostaną na cele statutowe Stowarzyszenia.

§3

Uchwałę podjęto jednogłośnie na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się w pierwszym terminie, przy wymaganej ilości osób.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

Protokolant /-/ Adam KIEWISZ
Przewodniczący/-a zebrania /-/ Mariusz WITKOWSKI

Powrót

 

Uchwała Walnego Zebrania członków nr 2/2018z dnia 14.06.2018 r.
w sprawie:zakupu upominków dla członków zwyczajnych stowarzyszenia.

Na podstawie Rozdziału IV § 16 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi uchwala się, co następuje:

celem  uhonorowana aktywnych członków Stowarzyszenia oraz promocji Stowarzyszenia:

§1

1.Dokonać zakupu plecaków sportowych na których umieścić logo stowarzyszenia oraz imiona członków.

2.Zakupić książki biegowe pt.:”Biegiem przez życie” – Jerzego Skarżyńskiego.

3.Celem promocji Sił Zbrojnych RP i 4 Warmińsko Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej (4W-MBOT) przez członków Stowarzyszenia zwrócić się do Dowódcy 4W-MBOT celem pozyskania materiałów promocyjnych.

§2

1.Zakup materiałów (w tym usługę nadruku) wymienionych w §1 sfinansować ze składek członkowskich.

2.Otrzymane materiały promocyjne od 4W-MBOT przeznaczyć na cele statutowe Stowarzyszenia oraz wykorzystać w promocji dobrego wizerunku Sił Zbrojnych RP oraz Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

3.Zakupione materiały ze składek członkowskich oraz otrzymane materiały promocyjne od 4W-MBOT skompletować oraz wręczyć nw. członkom stowarzyszenia za pokwitowaniem:.

 

Imię i Nazwisko

1.

Mariusz WITKOWSKI

2.

Rafał NOJMAN

3.

Mariusz BRZEZIŃSKI

4.

Marcin STRADOMSKI

5.

Elżbieta CIEĆKO

6.

Adam KIEWISZ

7.

Dorota ŻEBROWSKA

8.

Barbara Anna NIEWDZIĘCZNA

9.

Andrzej JERSZEWSKI

10.

Monika PIEŚLAK

11.

Małgorzata MAKOWSKA

12.

Joanna PĘDZIWIATR

13.

Andrzej KOWALCZYK

14.

Ewa CHEĆKO

15.

Aleksandra SIDOROWICZ

 

 

§3

Uchwałę podjęto jednogłośnie na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się w pierwszym terminie, przy wymaganej ilości osób.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

Protokolant /-/ Adam KIEWISZ
Przewodniczący/-a zebrania /-/ Mariusz WITKOWSKI

Powrót

 

Uchwała Walnego Zebrania członków nr 3/2018z dnia 28.09.2018 r.
w sprawie: przekazania środków pieniężnych na Schronisko Bezdomnych Zwierząt w Olsztynie.

Na podstawie Rozdziału II § 6 pkt. 6. Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi uchwala się, co następuje

W związku z przypadającymi na dzień 29.09.2018 roku wydarzeniem pod nazwą „Muzyczny bieg na 6 łap”:

§1

1.Członkowie stowarzyszenia postanawiają wesprzeć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Olsztynie kwotą 400 zł (czterysta złotych 00/100.).

2.Wymienioną w §1 kwotę przelać na konto o schroniska w Olsztynie ul. Turystyczna 2, dokonać uroczystego wręczenia symbolicznego czeku podczas akcji „Muzyczny bieg na 6 łap” w dniu 29.09.2018.

§2

Uchwałę podjęto jednogłośnie na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się w pierwszym terminie, przy wymaganej ilości osób.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

Protokolant /-/ Mariusz WITKOWSKI
Przewodniczący/-a zebrania /-/ Elżbieta CIEĆKO

Powrót

 

 

Uchwała Walnego Zebrania członków nr 4/2018z dnia 06.10.2018 r.
w sprawie: opłaty za utrzymanie strony internetowej Stowarzyszenia.

Na podstawie Rozdziału II § 6 pkt. 11. Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi uchwala się, co następuje

W związku z kończącym się okresem ważności domeny www.sawolniejsi.pl::

§1

1.Członkowie stowarzyszenia postanawiają przedłużyć na kolejny rok ważności domeny www.sawolniejsi.pl utrzymywanej na serwerach Firmy nazwa.pl

2.Oplatę za usługę wymienioną w §1 dokonać ze składek członków stowarzyszenia, przelewem na konto firmy:
nazwa.pl sp. z o.o.
ul. Mieczysława Medweckiego 17 
31-870 Kraków
NIP: 675-140-29-20

§2

Uchwałę podjęto jednogłośnie na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się w pierwszym terminie, przy wymaganej ilości osób.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

Protokolant /-/ Mariusz WITKOWSKI
Przewodniczący/-a zebrania /-/ Elżbieta CIEĆKO

Powrót

 

Uchwała Walnego Zebrania członków nr 5/2018 z dnia 14.12.2018 r.
w sprawie: prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów.

Na podstawie Rozdziału V § 25 pkt. 2. Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi uchwala się, co następuje

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. (Dz.U z dnia 23 grudnia 2015 r. poz. 2178) w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego:

§1

1.Zrezygnować z prowadzenia pełnej księgowości na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

2.Uproszczoną ewidencję prowadzić od nowego roku podatkowego (01.01.2019)

§2

Uchwałę podjęto jednogłośnie na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się w pierwszym terminie, przy wymaganej ilości osób.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

Protokolant /-/ Mariusz WITKOWSKI
Przewodniczący/-a zebrania /-/ Elżbieta CIEĆKO

Zał.: nr 1 – Lista obecności

Załącznik Nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania członków nr 5/2018z dnia 14.12.2018 r.

Liczba członków uprawnionych do głosowania 22 osoby, obecnych 18 osób.

Imię i Nazwisko

Podpis

1. Mariusz WITKOWSKI

Oryginał podpisu w dokumentacji stowarzyszenia

2. Rafał NOJMAN

Oryginał podpisu w dokumentacji stowarzyszenia

3. Mariusz BRZEZIŃSKI

Oryginał podpisu w dokumentacji stowarzyszenia

4. Marcin STRADOMSKI

Oryginał podpisu w dokumentacji stowarzyszenia

5. Elżbieta CIEĆKO

Oryginał podpisu w dokumentacji stowarzyszenia

6. Adam KIEWISZ

Oryginał podpisu w dokumentacji stowarzyszenia

7 Monika PIEŚLAK

Oryginał podpisu w dokumentacji stowarzyszenia

8. Małgorzata MAKOWSKA

Oryginał podpisu w dokumentacji stowarzyszenia

9. Joanna PĘDZIWIATR

Oryginał podpisu w dokumentacji stowarzyszenia

11. .Andrzej KOWALCZYK

Oryginał podpisu w dokumentacji stowarzyszenia

12.Ewa CHEĆKO

Oryginał podpisu w dokumentacji stowarzyszenia

13. Piotr  SZCZEPANIAK

Oryginał podpisu w dokumentacji stowarzyszenia

14. Piotr  PALTIAN

Oryginał podpisu w dokumentacji stowarzyszenia

15.Jerzy NIEWDZIĘCZNY

Oryginał podpisu w dokumentacji stowarzyszenia

16. Tomasz HERMAN

Oryginał podpisu w dokumentacji stowarzyszenia

17. Aleksandra SIDOROWICZ

Oryginał podpisu w dokumentacji stowarzyszenia

18.Lidia SKOWRONEK

Oryginał podpisu w dokumentacji stowarzyszenia

Powrót

 

Uchwała Walnego Zebrania członków nr 1/2019 z dnia 03.01.2019 r.
w sprawie: zakupu strojów sportowych dla członków zwyczajnych stowarzyszenia.

W związku ze zgłaszaniem przez cześć członków Stowarzyszenia potrzeb zakupu strojów sportowych dokonano wstępnego rozpoznania cenowego  wymienionych artykułów w firmie  SZYBCIEJ DALEJ PALEJ PALEJ SPÓŁKA JAWNA - „Warsztat Koszulkowy”, zgodnie poniższym zestawieniem:

Imię nazwisko

Koszula
z dł rękawem
ilość

Koszula
z krótkim rękawem
ilość

koszulka boxerka
ilość

czapka

Razem
(kwota w zł)

87,00 zł

77,00 zł

77,00 zł

30,00 zł

Mariusz Witkowski

ilość

0

1

0

2

137,00

kwota

0,00

77,00

0,00

60,00

Stanisław Guzowski

ilość

 

1

 

1

107,00

kwota

0,00

77,00

0,00

30,00

Marcin Stradomski

ilość

 

1

 

1

107,00

kwota

0,00

77,00

0,00

30,00

Piotr Szczepaniak

ilość

 

 

 

1

30,00

kwota

0,00

0,00

0,00

30,00

Rafał Cyrkler

ilość

 

1

 

 

77,00

kwota

0,00

77,00

0,00

0,00

Monika Pieślak

ilość

 

 

 

1

30,00

kwota

0,00

0,00

0,00

30,00

Piotr Paltian

ilość

1

 

 

1

117,00

kwota

87,00

0,00

0,00

30,00

Lidia Skowronek

ilość

 

 

 

1

30,00

kwota

0,00

0,00

0,00

30,00

Mariusz Brzeziński

ilość

 

 

 

1

30,00

kwota

0,00

0,00

0,00

30,00

Grzegorz Grabowski

ilość

 

 1

 

1

107,00

kwota

87,00

0,00

0,00

30,00

Barbara Niewdzięczna

ilość

 

1

1

1

184,00

kwota

0,00

77,00

77,00

30,00

Jerzy Niewdzięczny

ilość

 

1

 

1

107,00

kwota

0,00

77,00

0,00

30,00

Beata Olszewska

ilość

 

 

 

1

30,00

kwota

0,00

0,00

0,00

30,00

Ola Sidorowicz

ilość

1

 

 

 

87,00

kwota

87,00

0,00

0,00

0,00

Ela Ciećko

ilość

1

 

 

1

117,00

kwota

87,00

0,00

0,00

30,00

Ewa Chećko

ilość

 

 

 

1

30,00

kwota

0,00

0,00

0,00

30,00

Joanna Pędziwiatr

ilość

1

 

 

1

117,00

kwota

87,00

0,00

0,00

30,00

 

 

 

koszt przesyłki 15 zł

 OGÓŁEM KWOTA

 


1 459,00 zł

Na podstawie Rozdziału IV § 16 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.Zakupić stroje sportowe z logo stowarzyszenia – drużyny „Są Wolniejsi” dla członków wymienionych w powyższym zestawieniu, wg poniższych wzorów:

centercenter center

§ 2.

1. Zakup materiałów (w tym koszty przesyłki pocztowej) sfinansować z wpłat członków stowarzyszenia wymienionych w tabeli.

2. Członkowie - osoby wymienione w zestawieniu (tabeli) dokonają do dnia 10.01.2019 r. wpłat o tytule „SKŁADKA” na konto bankowe Stowarzyszenia, zgodnie z kwotami z tabeli (kolumna Razem-kwota w zł.)

§ 3.

1. Ewentualne różnice cenowe wynikające z kwoty faktury:

 

 • 1,1 ”IN MINUS” - przeznaczyć na cele statutowe stowarzyszenia;
 • 1.2 ”IN PLUS” -   członkowie - osoby wymienione w tabeli dokonają dopłaty na konto Stowarzyszenia różnicy wynikającej z kwoty faktury a faktycznych wpłat, do dnia 15.01.2019 roku.

 

2. Kwoty dopłat zostaną wyliczone dla każdego indywidualnie.

3. O kwocie dopłaty każdy członek - osoba wymieniona w tabeli zostanie poinformowany indywidualnie za pomocą jednego z ogólnodostępnych kanałów informacyjnych (komunikator internetowy, telefon lub Fan page Stowarzyszenia w mediach społecznościowych Facebook).

4. Brak informacji, do dnia 15.01.2019 r., o kwocie dopłaty jest równoznaczne z brakiem konieczności jej wniesienia.

§ 4.

1. Uchwałę podjęto jednogłośnie na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się w pierwszym terminie, przy wymaganej ilości osób.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

Protokolant /-/ Elżbieta CIEĆKO
Przewodniczący/-a zebrania /-/ Mariusz WITKOWSKI

 

Powrót

 

Ostatnio zmienianyśroda, 20 marzec 2019 14:06

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.