Są wolniejsi!

Co to za strona?

Przestań myśleć o bieganiu

Zacznij biegać

Kim jesteśmy

Bieganie to klucz

który otwiera drogę
do lepszego życia

Przyłącz się do nas

Twoje nogi wcale się nie poddają

Robi to twój umysł

Nowości

Płacz na treningu

Śmiej się po wygranej walce

Szybki kontakt

Nieważne jak wolno robisz postępy

I tak jesteś dalej niż ci,
którzy siedzą w domu

Od nowa

VIII Bieg Twardziela

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Na wyjeździe
Termin
2019-03-03 11:00
Miejsce
Racibórz

VIII Bieg Twardziela

Racibórz - 03.03.2019 r.

 R E G U L A M I N

 Nazwa biegu: VIII Bieg Twardziela

Organizator:

-   Miasto Racibórz,

-   Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu.

 Patronat:

- Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy

 Termin i miejsce zawodów: 03.03.2019 r.

- Arboretum Bramy Morawskiej (kompleks leśny – „Obora”)

 Typ biegu: przełajowy

 Cel imprezy:

- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

-popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywania jej nowych zwolenników

- popularyzacja masowej rekreacji biegowej wśród mieszkańców Raciborza i powiatu raciborskiego

- promocja miasta i gminy Racibórz

 Biuro zawodów: Kemping OSiR, przy ul. Markowickiej 1

 – od godz. 8.30 do godz. 10.30

-  na terenie kąpieliska znajduje się również depozyt oraz szatnia dla zawodników

 

 1. Godzina startu: 11:00 – Parking przy Arboretum Bramy Morawskiej

 

 1. Meta – Parking przy Arboretum Bramy Morawskiej

 

 1. Warunki uczestnictwa: impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają biegacze, zrzeszeni i niezrzeszeni w klubach sportowych, którzy ukończyli 12 rok życia.

Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długim lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem wydanym w biurze zawodów. Osoby od 12 do 18 roku życia muszą ponadto mieć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu.

Odebranie numeru startowego wraz z chipem zwrotnym przez uczestnika biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Każdy uczestnik po ukończeniu biegu ma obowiązek zwrócić organizatorowi – numer startowy wraz z CHIPEM ELEKTRONICZNY na podstawie, którego został dokonany pomiar czasu.

Po zakończonym biegu uczestnicy będą mogli odbierać pamiątkowe numery startowe w biurze zawodów

 

 1. Zgłoszenia i opłata startowa

- Rejestracja zgłoszeń oraz opłata odbywa się poprzez stronę internetową www.datasport.pl  do dnia 22.02.2019 r. – opłata startowa wynosi 35,00 zł

- Zgłoszenia dokonać można również w punkcie informacji Krytej Pływalni H2Ostróg w godz. 6:00 – 22:00 od dnia 23.02.2019 r. do dnia 01.03.2019 r. – opłata wynosi 40,00 zł. (jeżeli nie został osiągnięty limit uczestników)

 

Opłata startowa w dniu zawodów wynosi 55,00 zł (płatność tylko gotówką)

( jeżeli nie został osiągnięty limit uczestników)

 

- Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny na stronie www.datasport.pl oraz podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).

- O kolejności zapisów decyduje data zaksięgowania opłaty startowej na koncie organizatora a nie data zgłoszenia uczestnika !!!

- Wydawanie numerów startowych odbywać się będzie za okazaniem dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani).

- Z opłaty startowej zwolnione są: 
            - osoby niepełnoletnie (12 – 18 lat) – uczestnicy niepełnoletni obowiązkowo muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu

            - osoby niepełnosprawne

- Uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę VAT za udział w biegu, koniecznie muszą zgłosić chęć jej otrzymania podczas zapisu na portalu datasport. Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT - fakturę na zakład pracy wystawia się nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę

 

-  Opłata startowa:

 1. Raz wniesiona opłata startowa nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub powstały z powodu siły wyższej,
 2. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora,

           Dystans: 6,3 km

 

 1. Trasa: Bieg odbędzie się na wyznaczonej i częściowo zabezpieczonej trasie po drogach leśnych, ścieżkach i bezdrożach (przełaj). Trasa jest oznakowana taśmą ostrzegawczą. Osoby, które zbiegną z wyznaczonej trasy mogą zostać zdyskwalifikowane. Pomylenie trasy biegu przez Zawodnika nie może być podstawą żadnych roszczeń wobec Organizatora, a w szczególności do zwrotu opłaty startowej.

 

 1. Weryfikacja zawodników oraz wydanie numerów startowych będą odbywały się na terenie Kempingu OSiR-u przy ul. Markowickiej 1 w dniu 03.03.2019 r. od 8.30 do 10.30.

 

 1. Nagrody:

- dla zwycięzców w kategorii kobiet i mężczyzn za miejsca I – III nagrody rzeczowe

- każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal

 

 1. Uwagi końcowe:

 

- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

- Uwaga !!! Zapisy dla zawodników 12-18 lat trwają do 10.02.2019 r.

- Limit czasowy na ukończenie biegu wynosi 1,5h – (11:00 – 12:30)

- Limit uczestników – 400 os.

- Za ubezpieczenie uczestników odpowiedzialne są macierzyste kluby, stowarzyszenia, organizacje, rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszających zawodników do zawodów,

- W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną,

- Zawodnicy będą mieli zapewnioną szatnię

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

- Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,

- Czas biegu mierzony będzie sposobem elektronicznym – ZWROTNE CHIPY w numerach startowych

- Organizator zapewnia gorącą herbatę uczestnikom biegu oraz ciepły posiłek po zakończeniu biegu

- Zakończenie biegu i wręczenie nagród ok. godz. 12.30 – Stacja rowerowa – Kemping OSiR

- Zawodnicy mogą wnieść protest do 15 minut po zakończeniu biegu i po uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł (w przypadku uzasadnionego protestu opłata będzie zwracana zawodnikowi)

 17. Informacja:

 

Informacje na temat biegu można uzyskać pod nr tel. 693 368 377 – Tomasz Bieliński

 
 

Terminy

 • 2019-03-03 11:00

Wspierane przez iCagenda

Przyłącz się!Biegaj razem z nami dla zdrowia i przyjemności