Są wolniejsi!

Co to za strona?

Przestań myśleć o bieganiu

Zacznij biegać

Kim jesteśmy

Bieganie to klucz

który otwiera drogę
do lepszego życia

Przyłącz się do nas

Twoje nogi wcale się nie poddają

Robi to twój umysł

Nowości

Płacz na treningu

Śmiej się po wygranej walce

Szybki kontakt

Nieważne jak wolno robisz postępy

I tak jesteś dalej niż ci,
którzy siedzą w domu

Od nowa

Podziemny Bieg Sztafetowy

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Na wyjeździe
Termin
2019-03-09 10:00
Miejsce
Bochnia, Kopalnia Soli. Zjazdy szybem przy ul. Campi 15.

REGULAMIN

XV edycja biegu odbędzie się w dniach 8-10 marca 2019 r.

Zgłoszenie będą przyjmowane od 1 lutego 2019 r.

REGULAMIN 2019

 

1. CEL IMPREZY:

 - obchody Bocheńskiego Dnia Króla Kazimierza - władcy zasłużonego dla rozwoju Bochni jako ośrodka miejskiego i górniczego,

 - popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,

 - promocja Województwa Małopolskiego, miasta Bochni i Kopalni Soli Bochnia jako miejsca rekreacji i rehabilitacji.

 2. ORGANIZATOR:

 - Klub Biegacza LOK Bochnia

 3. PARTNERZY:

 - Miasto Bochnia,

 - Kopalnia Soli Bochnia.

 4. TERMIN BIEGU:

 - Sobota, 09 marca 2019 roku, start godz. 10.00.

 5. MIEJSCE:

 - Bochnia, Kopalnia Soli. Zjazdy szybem przy ul. Campi 15.

 6. PROGRAM:

 Piątek, 08 marca 2019 r.:

 od godz. 20:00 - zjazd do kopalni,

 od godz. 21:00 - weryfikacja zgłoszonych sztafet,

 Sobota,9 marca 2019 r.:

 od godz. 06:00 do 08:00 - zjazd do kopalni, weryfikacja zgłoszonych sztafet,

 godz. 09:50 – start honorowy

 godz. 10:00 - start,

 godz. 22:00 - meta,

 Niedziela, 10 marca 2019 r.:

 godz. 9:00 zakończenie biegu, ogłoszenie oficjalnych wyników, rozdanie nagród,

 10:30 wyjazd z kopalni

 7. TRASA BIEGU:

 - Bieg będzie rozgrywany pomiędzy szybami Sutoris i Campi, trasa biegnie podłużnią August, 212 m pod ziemią,

 - Długość jednej pętli wynosi 2420 m,

 - Zmiany zawodników dokonywane będą tylko w strefie zmian po pokonaniu minimum 1 pętli,

 - Każdy uczestnik sztafety musi co najmniej raz pokonać długość 1 pętli,

 - Ilość zmian dokonywana przez sztafety jest dowolna.

 8. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:

 - Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.sztafetabochnia.pl, w okresie od 1 do 8 lutego 2019 r.,

 - W zgłoszeniu należy podać dane osobowe czterech członków sztafety,

 - Jeden zawodnik może zgłosić swój udział tylko jako członek jednej sztafety,

 - Organizator ustala limit startujących na 65 sztafet (260 osób),

 1. 42 sztafet - w drodze losowania - spośród zgłoszonych sztafet, które spełniają wszystkie kryteria weryfikacji,

 2. 5 sztafet - drużyny, które w roku 2018 zajęły miejsca od 1 do 5, pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 3 osób, które startowały w roku 2018. W przypadku braku zgłoszeń lub niespełnienia wymagań wolne miejsca przechodzą do puli Organizatora,

 3. 15 sztafet - na indywidualne zaproszenie Organizatora,

 4. 3 sztafety – w drodze losowania – spośród zgłoszonych sztafet, które co najmniej 3-krotnie dokonywały zgłoszenia w latach poprzednich a nie zostały wylosowane. Skład sztafety musi być w 75% taki sam jak w latach poprzednich. W przypadku braku zgłoszeń lub niespełnienia wymagań wolne miejsca zwiększają pulę miejsc do losowania. Sztafety spełniające ww. wymagania muszą poinformować mailowo o tym fakcie Organizatora.

 - Losowanie odbędzie się 12 lutego 2019 r. o godzinie 17.00 (miejsce losowania zostanie podane w terminie późniejszym).

 - W okresie od 13 lutego do 5 marca 2019 r. dopuszczalna jest zmiana jednego (!) członka sztafety w przypadku niemożności wystartowania przez niego w biegu. Zmianę taką należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową na podany poniżej adres, nie później niż do 5 marca 2019 r.

 Kontakt:

 Dyrektor Biegu:

 Tomasz Głód

 tel. +48 668 810 140

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 9. KRYTERIA WERYFIKACJI:

 - Do losowania zostaną dopuszczone sztafety, które spełniają poniższe kryteria:

 1. dokonały zgłoszenia w terminie od 1 do 8 lutego 2019 r.,

 2. wszyscy ich członkowie do 31 grudnia 2019 r. ukończą 18-sty rok życia,

 - Weryfikacja sztafet nastąpi na podstawie danych przesłanych poprzez formularz zgłoszeniowy,

 - Do 10 lutego 2019 r. na stronie www.sztafetabochnia.pl zostanie opublikowana lista sztafet, które zostały zakwalifikowane do losowania,

 - 12 lutego 2019 r. na stronie www.sztafetabochnia.pl zostanie opublikowana lista sztafet, które zostały zakwalifikowane do biegu w wyniku losowania.

 10. OPŁATA STARTOWA:

 - 900 zł od sztafety płatne przelewem. Wpłaty należy dokonać do 22 lutego 2019 r. na rachunek bankowy podany przez Organizatora na stronie www.sztafetabochnia.pl.

 - Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

 - Po uiszczeniu opłaty startowej Organizator prześle zaproszenia uprawniające do zjazdu do kopalni na adres kapitana sztafety.

 11. UCZESTNICTWO:

 Do biegu zostaną dopuszczone sztafety, które:

 1. znajdują się na liście startowej,

 2. uiściły opłatę startową,

 3. składają się z 4 zawodników, z których każdy podpisał oświadczenie o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność.

 - Weryfikacja zawodników nastąpi na podstawie dokumentu tożsamości,

 - Osoba, która nie ukończyła 18-go roku życia podczas weryfikacji musi okazać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach,

 12. NAGRODY:

 Nagrody finansowe za zajęcie miejsca od I do III.

 I miejsce 2400 zł,

 II miejsce 1800 zł,

 III miejsce 1200 zł.

 Za ustanowienie rekordu trasy (obecnie 213,502 km) Organizator przewiduję premię finansową w wysokości 1000 zł.

 I-V miejsce – gwarantowane miejsce startowe w kolejnej edycji (pod warunkiem wniesienia opłaty startowej).

 13. KLASYFIKACJA:

 - Generalna: bieg wygrywa sztafeta, która w ciągu 12 godzin pokona największy dystans.

 14. ŚWIADCZENIA:

 - Każda ze startujących sztafet otrzymuje pakiet startowy (dla czterech zawodników) zawierający: pamiątkowe koszulki, medale, upominki, napoje i posiłki (po jednym posiłku dla każdego startującego, wydawane w dniu biegu).

 15. ZAKWATEROWANIE:

 - Wliczone w opłatę startową, w kopalni soli (z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę), temp. ok. 15 stopni, należy zabrać ze sobą śpiwór.

 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 - Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać przypięte numery startowe, chipy elektroniczne zamontowane na bucie,

 - Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

 - Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu,

 - Wszelkie postanowienia Sędziego Głównego są ostateczne,

 - Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi,

 - Za przebieg zawodów odpowiada Organizator.

 
 

Terminy

  • 2019-03-09 10:00

Wspierane przez iCagenda

Przyłącz się!Biegaj razem z nami dla zdrowia i przyjemności