Są wolniejsi!

Co to za strona?

Przestań myśleć o bieganiu

Zacznij biegać

Kim jesteśmy

Bieganie to klucz

który otwiera drogę
do lepszego życia

Przyłącz się do nas

Twoje nogi wcale się nie poddają

Robi to twój umysł

Nowości

Płacz na treningu

Śmiej się po wygranej walce

Szybki kontakt

Nieważne jak wolno robisz postępy

I tak jesteś dalej niż ci,
którzy siedzą w domu

Od nowa

Leśny Bieg Literata

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Na wyjeździe
Termin
2019-06-01 11:00
Miejsce
Nidzica

-Regulamin Imprezy LEŚNY BIEG LITERATA Gmina Nidzica, Nibork Drugi 1.06.2019 r
1. Organizatorzy: Towarzystwo Sportowe „Nida” Grupa biegowa „Nidzica Biega” Patronat honorowy: Burmistrz Nidzicy – Jacek Kosmala Współorganizatorzy: Gmina Nidzica Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy Powiat nidzicki Nadleśnictwo Nidzica Dom Pracy Twórczej – Leśniczówka Nibork The North Event – organizacja imprez sportowych Partnerzy i sponsorzy: Urząd Miejski w Nidzicy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy Nadleśnictwo Nidzica Bank Spółdzielczy w Nidzicy PSS Społem Nidzica Powiat nidzicki - 2 -
2. Data i miejsce imprezy 1.06.2019 r Leśniczówka Dom Pracy Twórczej Nibork ul. Las Miejski 1 13-100 Nidzica GPS: 53.389686, 20.406896 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym uczestnik zostanie o tym fakcie powiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl lub www.jantarowyprzelaj.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem wobec organizatora żadnych roszczeń oraz dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestnika.
3. Cel imprezy
• Popularyzacja i właściwa promocja biegów,
• promocja aktywności na świeżym powietrzu,
• promocja Gminy Nidzica lokalnych terenów,
• propagowanie prozdrowotnego biegania przełajowego.
• Promowanie obszarów leśnych
• Integracja środowiska sportowego poprzez tworzenie eventów sportowych 
4. Uczestnictwo
a. w imprezie mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu wytrzymałościowego,
b. warunkiem uczestnictwa każdego z uczestników w wydarzeniu jest:
• podpisane oświadczenie o swoim stanie zdrowia, starcie z własnej woli i na własną odpowiedzialność, a w przypadku osoby małoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego,
• podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oraz oświadczenie o przestrzeganiu niniejszego regulaminu,
• podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika,
c. warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest dopełnienie formalności w biurze zawodów zgodnie z regulaminem i pokonanie całego dystansu zgodnie z wytyczoną trasą,
d. uczestnicy biegu głównego na dzień imprezy muszą mieć ukończone: lub 16 lat. e. nie ma możliwości startu z nieswoim pakietem,
f. ustala się limit w biegach: 200 osób zapisanych i opłaconych.
5. Program minutowy
9:00 – otwarcie biura zawodów
10:40 – zamknięcie biura zawodów
11:00 – start biegu na dystansie 10 km
11:05 – start nordic walking na dystansie 10 km
12:30 – start biegów młodzieżowych
13:30 – uroczysta dekoracja
- 3 - 6. Kategorie wiekowe:
a. w biegu na 10 km:
• K/M OPEN*
• K/M 16-19
• K/M 20-29
• K/M 30-39
• K/M 40-49
• K/M 50-59
• K/M 60+
b. w nordic walking na 10 km:
• K/M OPEN *Miejsca w kategorii OPEN nie dublują się z miejscami w kategorii wiekowej, tzn., jeśli zawodnik zajmie 1., 2. lub 3. miejsce w OPEN, nie będzie klasyfikowany w kategorii wiekowej.
7. Nagrody
a. pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzyma puchary oraz nagrody rzeczowe,
b. wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy medal,
c. nagrody nieodebrane w dniu zawodów przepadają.
d. Pakiet startowy dla każdego uczestnika: medal, koszulka techniczna oraz niespodzianka literacka
e. Ciepły posiłek, kawa, herbata, ciasto, woda
8.Wpisowe

Pakiet startowy dla każdego uczestnika biegu głównego i Nordic Walking: medal, koszulka techniczna, niespodzianka literacka Uwaga: Opłaty startowe można wnosić tylko za pośrednictwem serwisu elektronicznezapisy.pl.
Opłaty nie podlegają zwrotowi. Opłaty nie podlegają przekazaniu na poczet innego zawodnika.
9. Zgłoszenia a. on-line: https://elektronicznezapisy.pl/event/3654.html
b. zgłoszenia i zapisy do dnia 20.05.2019 r., do godziny 24:00
c. zgłoszenia do biegu dla dzieci: Recepcja MOSiR, Hala Widowiskowo – Sportowa w Nidzicy, tel. 523 58 00, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem „Bieg dzieci – Bieg Literata, Nidzica – Nibork Drugi 01.06.2019) lub osobiście w recepcji MOSiR, zgłoszenia również do dnia 20.05.2019 r.
10. Ochrona danych osobowych
a. Administratorem danych osobowych uczestników jest Krzysztof Walczak The North Event wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 9581469044, REGON 220782162, ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 7B/6, 81-185 Gdynia, szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są w polityce prywatności serwisu elektronicznezapisy.pl: https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka_prywatnosci_2018_05_25.pdf
b. Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji niniejszej imprezy. 
c. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
d. Uczestnikom przysługują prawa do:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w niniejszej imprezie. 
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w niniejszej imprezie.
11. Postanowienia końcowe:
a. zawody odbędą się bez względu na pogodę,
b. organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
c. w depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych,
d. uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW we własnym zakresie,
e. uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
f. zawodnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony regulamin, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność,
g. zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów niebezpiecznych dla innych uczestników, środków odurzających, dopingujących, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom imprezy zabrania się posiadania oraz używania wspomnianych wcześniej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek wymienionych wyżej substancji i napojów.
h. pomiar czasu odbędzie się na chipach, które należny zwrócić organizatorowi za metą,
i. oficjalnym czasem mierzonym na zawodach jest czas brutto,
j. długość trasy mierzona jest za pomocą nadajnika GPS, możliwe są drobne błędy w pomiarze,
k. ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego głównego,
l. ewentualne protesty do wyników można zgłaszać maksymalnie do 7 dni od publikacji ich na stronie elektronicznezapisy.pl 
m. ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, w sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.
12. Kontakt:
Zapisy email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: Adrian Sosnowski tel. 570 087 000; biuro The North Event –(58) 688 88 51 na pytania w sprawie imprezy odpowiadamy: pn.-pt. w godz. 9-16) Kontakt z organizatorem Wojciech Żulczyk, tel. 514 499 355 Andrzej Marcjanik, tel. 793 793 271 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontakt MOSiR Nidzica (89) 523 58 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 

Terminy

  • 2019-06-01 11:00

Wspierane przez iCagenda

Przyłącz się!Biegaj razem z nami dla zdrowia i przyjemności