Są wolniejsi!

Co to za strona?

Przestań myśleć o bieganiu

Zacznij biegać

Kim jesteśmy

Bieganie to klucz

który otwiera drogę
do lepszego życia

Przyłącz się do nas

Twoje nogi wcale się nie poddają

Robi to twój umysł

Nowości

Płacz na treningu

Śmiej się po wygranej walce

Szybki kontakt

Nieważne jak wolno robisz postępy

I tak jesteś dalej niż ci,
którzy siedzą w domu

Od nowa

Ultra Mazury 2018!

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Na wyjeździe
Termin
2018-08-11 03:00 - 18:00
Miejsce
Stare Jabłonki / k. Ostródy

Organizator

NATE Piotr Kaczmarek
ul. Witosa 9B/21
87-100 Toruń

przy współpracy z
Kamil Leśniak - fanpage

Cele imprezy

 • Promocja regionu Warmii i Mazur w Polsce i na świecie
 • Rywalizacja sportowa
 • Propagowanie zdrowego trybu życia i edukacji ekologicznej
 • Promocja biegania ULTRA - biegania w terenie na dystansie powyżej 42,195 km oraz samowystarczalności na trasie i orientacji

Termin i dystans

ULTRA Mazury odbędą się w 11.08.2018 roku na czterech dystansach:

 • U10 - 10,4 km
 • U30 - 37,6 km
 • U70 - 70,4 km
 • U100 - 100,1 km

Miejsce

Baza/Biuro zawodów:
Hotel Anders****, ul. Spacerowa 2, 14-133 Stare Jabłonki

U100

 • Start: plaża Hotelu Anders**** w Starych Jabłonkach
 • Godzina startu: 03:00
 • Linia startowa zostaje zamknięta po 15 minutach od strzału startera
 • Meta: plaża Hotelu Anders**** w Starych Jabłonkach

U70

 • Start: plaża Hotelu Anders**** w Starych Jabłonkach
 • Godzina startu: 06:00
 • Linia startowa zostaje zamknięta po 15 minutach od strzału startera
 • Meta: plaża Hotelu Anders**** w Starych Jabłonkach

U30

 • Start: plaża Hotelu Anders**** w Starych Jabłonkach
 • Godzina startu: 09:00
 • Linia startowa zostaje zamknięta po 15 minutach od strzału startera
 • Meta: plaża Hotelu Anders**** w Starych Jabłonkach

U10

 • Start: plaża Hotelu Anders**** w Starych Jabłonkach 
 • Godzina startu: 12:00
 • Linia startowa zostaje zamknięta po 15 minutach od strzału startera
 • Meta: plaża Hotelu Anders**** w Starych Jabłonkach

Trasa

 • Trasa biegu prowadzi szlakami turystycznymi regionu Warmii i Mazur
 • W kilku miejscach szlak (i trasa również) – wkracza na teren zurbanizowany. Uczestnicy mają w takich sytuacjach obowiązek przestrzegania zasad ruchu drogowego. W przypadku łamania tych zasad wobec zawodników będą stosowane kary czasowe, a w skrajnych wypadkach dyskwalifikacja.
 • Trasa będzie oznakowana na całym swoim przebiegu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zmiany szlaku.
 • Dokładny przebieg i profil trasy znajduje się w zakładce TRASA

U100

 • Trasa wymagająca
 • Dystans: 100,1 km
 • Przewyższenia: +1200m/-1200m
 • Limit czasu na ukończenie zawodów: 15 godzin

U70

 • Trasa wymagająca
 • Dystans: 70,4 km
 • Przewyższenia: +780m/-780m
 • Limit czasu na ukończenie zawodów: 12 godzin

U30

 • Trasa wymagająca
 • Dystans: 37,6 km
 • Przewyższenia: +570m/-570m
 • Limit czasu na ukończenie zawodów: 6 godzin

U10

 • Trasa wymagająca
 • Dystans: 10,4 km
 • Przewyższenia: +190m/-190m
 • Limit czasu na ukończenie zawodów: 2 godziny 

Punkty odżywcze i kontrolne

 • Punkty odżywcze będą zarówno punktami kontrolnymi i zawodnicy którzy nie pojawią się na nich w określonym czasie nie będą mogli kontynuować biegu (dotyczy dystansów U100, U70, U30)
 • Zawodnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w biegu, powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi (dotyczy dystansów U100, U70, U30)
 • W przypadku nie zastosowania się do poleceń obsługi zawodnik wobec którego będzie konieczność przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami, a organizator przestaje ponosić odpowiedzialność za uczestnika

U100

Bufet 1 – ok. 27,7 km (Guzowy Piec - Bajkowy Zakątek)

 • Elektroniczny punkt kontrolny
 • PRZEPAK
 • woda, napój izotoniczny
 • limit czasu: do 6:32 (czas opuszczenia punktu)

Bufet 2 – ok. 43,4 km (Majdy)

 • woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce
 • limit czasu: do 8:45 (czas opuszczenia punktu)

Bufet 3 – ok. 57,3 km (Mycyny, Stadnina Koni)

 • woda, napój izotoniczny
 • limit czasu: do 10:40 (czas opuszczenia punktu)

Bufet 4 – ok. 67 km (Guzowy Piec - Bajkowy Zakątek)

 • Elektroniczny punkt kontrolny
 • PRZEPAK
 • woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce
 • limit czasu: do 12:12 (czas opuszczenia punktu)

Bufet 5 – ok. 84,3 km (Punkt Widokowy, Szyldak) 

 • woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce
 • limit czasu: do 14:56 (czas opuszczenia punktu)

Bufet 6 – ok. 96,8 km (Jezioro Motylek) 

 • woda, napój izotoniczny
 • limit czasu: do 17:08 (czas opuszczenia punktu)

UWAGA

 • Na trasie mogą zostać wyznaczone dodatkowe punkty kontrolne w których sędziowie będą spisywali numery startowe zawodników,
 • Pominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją (decyzja należy do sędziego głównego).

U70

Bufet 1 – ok. 10 km (Guzowy Piec - Bajkowy Zakątek)

 • Elektroniczny punkt kontrolny
 • PRZEPAK
 • woda, napój izotoniczny
 • limit czasu: do 7:33 (czas opuszczenia punktu)

Bufet 2 – ok. 25 km (Majdy)

 • woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce
 • limit czasu: do 09:58 (czas opuszczenia punktu)

Bufet 3 – ok. 38,7 km (Mycyny, Stadnina Koni)

 • woda, napój izotoniczny
 • limit czasu: do 12:21 (czas opuszczenia punktu)

Bufet 4 – ok. 48,4 km (Guzowy Piec - Bajkowy Zakątek)

 • Elektroniczny punkt kontrolny
 • PRZEPAK
 • woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce
 • limit czasu: do 13:56 (czas opuszczenia punktu)

Bufet 6 – ok. 64,4 km (Jezioro Motylek) 

 • woda, napój izotoniczny
 • limit czasu: do 16:52 (czas opuszczenia punktu)

UWAGA

 • Na trasie mogą zostać wyznaczone dodatkowe punkty kontrolne w których sędziowie będą spisywali numery startowe zawodników,
 • Pominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją (decyzja należy do sędziego głównego).

U30

Bufet 5 – ok. 19,4 km (Punkt Widokowy, Szyldak)

 • woda, napój izotoniczny
 • limit czasu: do 12:11 (czas opuszczenia punktu)

Bufet 6 – ok. 31,6 km (Jezioro Motylek)

 • woda, napój izotoniczny
 • limit czasu: do 14:12 (czas opuszczenia punktu)

UWAGA

 • Na trasie mogą zostać wyznaczone dodatkowe punkty kontrolne w których sędziowie będą spisywali numery startowe zawodników
 • Pominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją (decyzja należy do sędziego głównego).

U10

Bufet 6 – ok. 4,8 km (Jezioro Motylek) 

 • woda, napój izotoniczny
 • limit czasu: do 13:00

Przepak

 • W pakietach startowych znajdować się będą worki do spakowania rzeczy na przepak. Pozostawiać je będzie można w Biurze Zawodów w piątek (10.08.2018) w godzinach 14:00-22:00.
 • Przepak znajdować się będzie w "Bajkowym Zakątku" dla dystansów U70 i U100 do godziny 18:00.
 • Dla dystansu U30 nie ma przepaku na trasie.
 • Wszystkie rzeczy z przepaku zostaną zwiezione do Biura Zawodów w Starych Jabłonkach do godziny 19:00.

Depozyt

 • Na starcie biegu U100, U70, U30, U10 będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy (plaża Hotelu Anders**** w Starych Jabłonkach)
 • Rzeczy pozostawione w depozycie nie będą przewożone na punkt przepakowy

Nocleg

 • Organizator zapewnia darmowe pole namiotowe 10-12.08.2018 na terenie Hotelu Anders**** w Starych Jabłonkach (liczba miejsc ograniczona).
 • Pole namiotowe posiada dostęp do pryszniców, toalet i prądu.
 • Rezerwacja miejsca odbywa się przez wypełnienie formularza na stronie www.ultra.mazury.pl (dostępny na 2 miesiące przed startem)
 • Rezerwacja miejsca jest ważna wyłącznie z opłaconym zgłoszeniem.

Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikiem biegów U100, U70 może zostać każda osoba która do dnia 11.08.2018 roku ukończy 18 lat
 • Uczestnikiem biegu U10 i U30 może zostać każda osoba która do dnia 11.08.2018 roku ukończy 16 lat
 • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze zawodów.
 • Wszyscy zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność, i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu.
 • Wszyscy zawodnicy dystansów U100, U70 muszą zostać osobiście zweryfikowani w Biurze Zawodów.
  • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia.
  • W trakcie weryfikacji każdy zawodnik musi posiadać do sprawdzenia wyposażenie obowiązkowe.
 • Odbiór pakietu startowego za osobę trzecią możliwy jest tylko dla dystansów U10 i U30
  • Konieczne jest okazanie ksera dokumentu tożsamości i pisemnego upoważnienia tej osoby.
  • Wzór upoważnienia znajduje się na stronie ultra.mazury.pl w zakładce DLA UCZESTNIKÓW / DO POBRANIA
 • Nieodebrane pakiety startowe nie będą wydawane, ani rozsyłane w terminie późniejszym.
 • Zejście z trasy możliwe jest tylko na punktach odżywczych po poinformowaniu o tym fakcie obsługi zawodów.
 • Nie dopuszcza się startu zawodników z psami na żadnym dystansie.
 • Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu

Zasady rywalizacji

Wszystkich zawodników na trasie obowiązują

 • zasady fair-play,
 • zasada samowystarczalności - niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich,
 • zakaz ingerowania w oznakowanie tras,
 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w miejscach przekraczania dróg publicznych,
 • obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę biegów z ramienia Organizatora,
 • zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,
 • zakaz zaśmiecania trasy - cały prowiant musi być oznaczony numerem startowym zawodnika. Znalezione śmieci będą podstawą do dyskwalifikacji zawodnika.
 • zakaz niszczenia przyrody.

Zgłoszenia

 • Zgłoszeń online można dokonywać do 20.07.2018 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej organizatora www.ultra.mazury.pl
 • Organizator ustala limity zgłoszeń na:
  • 200 zawodników na dystansie U100
  • 250 zawodników na dystansie U70
  • 300 zawodników na dystansie U30
  • 300 zawodników na dystansie U10
 • Weryfikacja zawodników i wyposażenia obowiązkowego odbywać się będzie w Biurze Zawodów
 • Dokładne terminy i godziny funkcjonowania Biura Zawodów podane są na stronie ultra.mazury.pl w zakładce PROGRAM
 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową
 • Przepisanie pakietu na osobę trzecią jest możliwe do dnia 21.07.2018 po wcześniejszym poinformowaniu organizatora pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Opłata za przepisanie pakietu to 30,00 zł, którą można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną po otrzymaniu linku do płatności od organizatora.

Zmiana dystansu

 • Zmiana dystansu opłaconego zgłoszenia możliwa jest do 21.07.2018 po wcześniejszym poinformowaniu organizatora pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Nieopłacone zgłoszenie nie wymaga zgłaszania zmiany. Wystarczy do 21.07.2018 ponownie dokonać rejestracji wybierając pożądany dystans.
 • Opłata za zmianę dystansu w opłaconym zgłoszeniu to 30,00 zł, którą można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną po otrzymaniu linku do płatności od organizatora.
 • Każda zmiana dystansu wiążę się również z pokryciem różnicy w aktualnych cenach pakietów. Jeśli zmiana będzie dokonana na pakiet tańszy to różnica nie podlega zwrotowi.

Opłata startowa

U100

 • 120,00 PLN płatne do 30.03.2018
 • 140,00 PLN płatne od 01.04.2018 do 20.07.2018
 • 180,00 PLN płatne w dniu 11.08.2018 w Biurze zawodów (bez gwarancji pełnego pakietu startowego)

U70

 • 90,00 PLN płatne do 30.03.2018
 • 120,00 PLN płatne od 01.04.2018 do 20.07.2018
 • 160,00 PLN płatne w dniu 11.08.2018 w Biurze zawodów (bez gwarancji pełnego pakietu startowego)

U30

 • 70,00 PLN płatne do 30.03.2018
 • 90,00 PLN płatne od 01.04.2018 do 20.07.2018
 • 120,00 PLN płatne w dniu 10-11.08.2018 w Biurze zawodów (bez gwarancji pełnego pakietu startowego)

U10

 • 40,00 PLN płatne do 30.03.2018
 • 60,00 PLN płatne od 01.04.2018 do 20.07.2018
 • 90,00 PLN płatne w dniu 10-11.08.2018 w Biurze zawodów (bez gwarancji pełnego pakietu startowego)

Ogólne

 • Opłaty startowej należy dokonać poprzez płatności elektroniczne (tpay.pl) dostępne w formularzu zgłoszeniowym
 • Opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi
 • Jeśli nie dokonasz płatności w trakcie rejestracji to otrzymasz link przypominający na maila. Link ten jest ważny przez 2 tygodnie. Po tym terminie on wygasa i należy dokonać rejestracji ponownie celem wniesienia opłaty.
 • Skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego
 • W przypadku odwołania zawodów przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego

W ramach wpisowego organizator zapewnia

 • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy
 • ubezpieczenie PZU NNW
 • okolicznościowe rękawki biegowe
 • dostęp pryszniców i toalet przed i po starcie w zawodach
 • numery startowe
 • napoje i wyżywienie na trasie biegu (U10 nie ma wyżywienia na trasie)
 • posiłek regeneracyjny po zawodach
 • Barilla Pasta Party przed startem (dla U30, U70, U100)
 • Garden Party
 • zabezpieczenie medyczne
 • obsługę sędziowską
 • statuetki oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych
 • medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg
 • dostęp do strefy SPA (basen + sauny) Hotelu Anders**** (dla zawodników którzy ukończą dystans U100, U70)
 • inne świadczenia w miarę możliwości organizatora

Klasyfikacje

 • U100
  • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – w klasyfikacji OPEN nagradzanych będzie 3 najlepszych zawodników oraz 3 najlepszych zawodniczek
 • U70
  • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – w klasyfikacji OPEN nagradzanych będzie 3 najlepszych zawodników oraz 3 najlepszych zawodniczek
 • U30
  • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – w klasyfikacji OPEN nagradzanych będzie 3 najlepszych zawodników oraz 3 najlepszych zawodniczek
 • U10
  • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – w klasyfikacji OPEN nagradzanych będzie 3 najlepszych zawodników oraz 3 najlepszych zawodniczek

Nagrody

 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (na wszystkich dystansach): statuetki oraz nagrody rzeczowe
 • Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone

Wyposażenie obowiązkowe

Na dystansie U100 zawodnicy mają obowiązek posiadać w trakcie biegu:

 • Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe
 • Pojemnik/pojemniki (bidony lub bukłak) mieszczący min. 1 litr płynów
 • Lampka czołówka z białem światłem
 • Lampka sygnalizacyjna z czerwonym światłem przypięta na plecach
 • Działający telefon komórkowy
 • Folię NRC
 • Mapę z trasą biegu (każdy z zawodników otrzymuje w pakiecie startowym)
 • Chip do pomiaru czasu (każdy z zawodników otrzymuje w pakiecie startowym)
 • Numer startowy (każdy z zawodników otrzymuje w pakiecie startowym)
 • Własny kubek/pojemnik do napojów na punktach odżywczych 

UWAGA

 • Każdy zawodnik musi osobiście okazać wyposażenie obowiązkowe w Biurze Zawodów do weryfikacji przed odbiorem pakietu startowego.
 • Brak kompletnego wyposażenie obowiązkowego uniemożliwi odbiór pakietu startowego.
 • Każdy plecak/pas po weryfikacji będzie metkowany jako sprawdzony.

Na dystansie U70 zawodnicy mają obowiązek posiadać w trakcie biegu:

 • Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe
 • Pojemnik/pojemniki (bidony lub bukłak) mieszczący min. 1 litr płynów
 • Lampka sygnalizacyjna z czerwonym światłem przypięta na plecach
 • Działający telefon komórkowy
 • Folię NRC
 • Mapę z trasą biegu (każdy z zawodników otrzymuje w pakiecie startowym)
 • Chip do pomiaru czasu (każdy z zawodników otrzymuje w pakiecie startowym)
 • Numer startowy (każdy z zawodników otrzymuje w pakiecie startowym)
 • Własny kubek/pojemnik do napojów na punktach odżywczych 

UWAGA

 • Każdy zawodnik musi osobiście okazać wyposażenie obowiązkowe w Biurze Zawodów do weryfikacji przed odbiorem pakietu startowego.
 • Brak kompletnego wyposażenie obowiązkowego uniemożliwi odbiór pakietu startowego.
 • Każdy plecak/pas po weryfikacji będzie metkowany jako sprawdzony.

Na dystansie U10 i U30 zawodnicy mają obowiązek posiadać w trakcie biegu:

 • Chip do pomiaru czasu (każdy z zawodników otrzymuje w pakiecie startowym)
 • Numer startowy (każdy z zawodników otrzymuje w pakiecie startowym)

Wyposażenie zalecane

Na dystansie U100, U70 zalecamy posiadanie w trakcie biegu:

 • Gaz pieprzowy
 • Kurtka przeciwdeszczowa

Na dystansie U30 zalecamy posiadanie w trakcie biegu:

 • Plecak biegowy z wodą lub pasa z bidonami
 • Kurtka przeciwdeszczowa

Kary i dyskwalifikacje

Organizator i przedstawiciele organizatora mają prawo do ukarania zawodnika w trakcie lub po biegu za następujące przewinienia:

Support przez osoby trzecie + 30 minut
Skracanie lub schodzenie z wyznaczonej trasy  + 10 minut lub w o ostateczności dyskwalifikacja

Odmowa weryfikacji wyposażenia obowiązkowego w trakcie biegu lub na mecie

dyskwalifikacja
Brak kompletnego wyposażenia obowiązkowego + 10 minut (za każdy element)
Śmiecenie dyskwalifikacja
Zaniechanie pomocy innym uczestnikom w razie wypadku + 60 minut
Zasłonięty numer startowy + 15 minut
Nieuprzejmość, niestosowne zachowanie wobec obsługi / innych uczestników biegu + 60 minut
Oszukiwanie (np. zamiana numerów startowych, korzystanie z "transportu" w trakcie biegu, używanie niezweryfikowanego plecaka z wyposażeniem obowiązkowym) dyskwalifikacja
Nie pojawienie się na punktach kontrolnych decyduje organizator
Brak chipa pomiarowego, błędnie przymocowany chip decyduje organizator
Nie stosowanie się do zaleceń obsługi, organizatora, służb porządkowych, służb medycznych dyskwalifikacja
Opuszczenie punktów kontrolnych po limicie czasu dyskwalifikacja

Inne przewinienia nie wymienione w Regulaminie pozostają do decyzji Organizatora. W przypadkach dyskwalifikacji opłata startowa nie będzie zwracana.

Postanowienia końcowe

 • Ze względów bezpieczeństwa organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody
 • Zawodnicy muszą mieć numer startowy przymocowany z przodu ciała w widocznym miejscu niczym nie przesłonięty ani nie zmodyfikowany.
 • Zawodnicy muszą mieć przymocowany do buta chip pomiarowy, który otrzymają od organziatora.
 • Zawodnik startując w ULTRA Mazury wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji ULTRA Mazury, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów
 • Organizatorzy ULTRA Mazury zastrzegają sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizat
 
 

Terminy

 • 2018-08-11 03:00 - 18:00

Wspierane przez iCagenda

Przyłącz się!Biegaj razem z nami dla zdrowia i przyjemności