Są wolniejsi!

Co to za strona?

Przestań myśleć o bieganiu

Zacznij biegać

Kim jesteśmy

Bieganie to klucz

który otwiera drogę
do lepszego życia

Przyłącz się do nas

Twoje nogi wcale się nie poddają

Robi to twój umysł

Nowości

Płacz na treningu

Śmiej się po wygranej walce

Szybki kontakt

Nieważne jak wolno robisz postępy

I tak jesteś dalej niż ci,
którzy siedzą w domu

Od nowa
 

11. Tauron Festiwal Biegowy

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Na wyjeździe
Termin
2020-09-11 00:00 - 2020-09-13 00:00
Miejsce
Krynica Zdrój - Muszyna

 ORGANIZATOR

1. Organizatorem 11. TAURON Festiwalu Biegowego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie, 00-382, ul. Solec 85/33; www.forum-ekonomiczne.pl, tel.: 22 583-11-00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Współorganizatorem jest Fundacja „Festiwal Biegów”, 161 Niskowa, 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, 00-382, ul. Solec 85/33; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, tel.: 22 583-11-55, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Strona internetowa zawodów to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

4. Partnerami imprezy są miasta: Krynica-Zdrój oraz Muszyna.


II MIEJSCE I TERMIN

1. 11. TAURON Festiwal Biegowy odbędzie się w dniach 11 - 13 września 2020 roku.

2. Konkurencje festiwalowe (biegi) wraz z ich dystansami znajdują się w Programie Sportowym 11. TAURON Festiwalu Biegowego (Organizator zastrzega, że Program może ulec zmianie).

3. Start i meta imprez biegowych 11. TAURON Festiwalu Biegowego zostały zaplanowane w Krynicy-Zdroju, Muszynie, Rytrze, Piwnicznej-Zdroju, Tyliczu i okolicach. Szczegółowa specyfikacja biegów zostanie wskazana w regulaminach poszczególnych konkurencji (tzw. Regulaminach Szczegółowych). Regulaminy Szczegółowe będą dostępne na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy w opisach poszczególnych konkurencji, najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem 11. TAURON Festiwalu Biegowego.

4. Szczegółowa mapa lokalizacyjna poszczególnych biegów imprezy będzie umieszczona na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, najpóźniej 10 dni przed imprezą.


III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. 11. TAURON Festiwal Biegowy to impreza sportowa o charakterze wyczynowo-rekreacyjnym, z wieloma towarzyszącymi elementami kulturalno-rozrywkowymi. Podczas 3 dni wydarzeń w Krynicy-Zdroju zostaną przeprowadzone biegi na dystansach od 300 m do ultramaratonu na dystansie 100 km, a biegowym zmaganiom towarzyszyć będą warsztaty, seminaria dla biegaczy, spotkania z osobistościami świata sportu, strefy aktywności, koncerty, targi EXPO.

2. Każde wydarzenie organizowane w ramach 11. TAURON Festiwalu Biegowego może odbywać się jedynie w porozumieniu z organizatorem. Organizator o wszystkich wydarzeniach festiwalowych będzie informował uczestników za pośrednictwem portalu biegowego www.festiwalbiegow.pl. Tylko regulamin zamieszczony na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy może stanowić podstawę do jakichkolwiek roszczeń.


IV UCZESTNICTWO

1. Uczestnik 11. TAURON Festiwalu Biegowego to osoba, która została zarejestrowana i zweryfikowana w Biurze Zawodów na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożyła podpis pod oświadczeniem o znajomości niniejszego Regulaminu i Regulaminów Szczegółowych do poszczególnych biegów oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranej imprezie biegowej, wymienionej w Programie Sportowym.

2. Warunki uczestnictwa w poszczególnych biegach (Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian): 

Biegi Dzieci:

 • do lat 12

Brak ograniczeń wiekowych:

 • Bieg Przebierańców
 • Bieg w Krawacie 600m
 • Bieg Młodzieży i Kibiców 600m
 • Marsz Nordic Walking "Przegoń Zawał" 2 km 
Od 13 lat:
 • Krynicka Mila 1609m
 • Bieg Kobiet 600m 
 • Bieg "1 km dalej od cukrzycy" 
 • Bieg na 3 km 
 • Rodzinny Bieg Nocny na 5 km 
 • Sztafeta Deptaka
 • Górskie Mistrzostwa Polski w Nordic Walking
Od 16 lat:
 • Życiowa Dziesiątka 
 • Sztafeta maratońska 
Od 18 lat:
 • Bieg 7 Dolin 100 km
 • Bieg 7 Dolin 64 km
 • Bieg 7 Dolin 35 km
 • Runek Run 22 km
 • Koral Maraton
 • Półmaraton
 • Krynicka Pętla - Bieg na 15 km
 • Bieg Nocny 7 km
 • Bieg na Jaworzynę
 • Mistrzostwa Polski w HILL Nordic Walking 

Bieg zamknięty dla uczniów szkół z terenu Małopolski:

 • Bieg Małopolski

UWAGA. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym, w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

4. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (służący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa). Osoby, które dokonały opłaty startowej po dniu 1.09.2019 roku oraz osoby, które widnieją na liście startowej dostępnej na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy (sekcja REJESTRACJA) jako osoby nieopłacone, są dodatkowo zobowiązane do okazania dowodu wniesienia opłaty startowej.

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranej przez niego imprezie biegowej.

6. Każdy uczestnik, by wystartować w danej imprezie biegowej, musi mieć przyczepiony do koszulki numer startowy. Mocowanie musi umożliwiać identyfikację zawodnika. Numer nie może być przykryty, ani zasłonięty. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone i podlega konsekwencjom prawnym z Ustawy o ruchu drogowym.

7. Zarejestrowani uczestnicy osobiście odbierają w biurze zawodów numer startowy oraz pakiet startowy. Odbiór pakietu przez osoby trzecie jest możliwy tylko za okazaniem pisemnego oświadczenia (formularz do pobrania pod Regulaminem).

8. Zarejestrowany - poprzez formularz elektroniczny - zawodnik, który nie odbierze numeru startowego, nie może wystartować w biegu i nie będzie klasyfikowany.

9. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Szczegółowych, tj. regulaminów poszczególnych biegów, w których uczestniczy.

11. Na trasach biegów 11. TAURON Festiwalu Biegowego nie są przewidywane punkty z własnymi odżywkami zawodników.

12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, jak również spożywania ich podczas biegu.

13. Zabrania się startu zawodników z jakimikolwiek pojazdami (w tym wsparciem np. na rowerze, rolkach czy deskorolce), ze zwierzętami, kijami typu nordic walking (z wyjątkiem biegów górskich i zawodów nordic walking – w przypadku, gdy Regulamin Szczegółowy konkurencji nie stanowi inaczej).

14.  W ramach 11. TAURON Festiwalu Biegowego nie będzie możliwości startu osób niepełnosprawnych na wózkach i o kulach.

15. Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań m.in. po żelach, batonach i napojach w miejscach do tego nie wyznaczonych. 

16. Zmiana dokonanego wyboru biegu jest możliwa i wiąże się z dokonaniem opłaty startowej zgodnie z obowiązującym cennikiem na dzień dokonywania zmiany.

17. Wszelkich zmian dotyczących wyboru biegów można dokonywać do 14 sierpnia 2020 roku poprzez kontakt pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22-583-11-09. 

18. Zmiana danych osobowych właściciela pakietu (tzw. przepisanie pakietu) jest możliwe do 14 sierpnia 2020 r. za opłatą manipulacyjną w wysokości 10 PLN, poprzez kontakt pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22-583-11-09. Mail musi zawierać w załączniku skan podpisanego oświadczenia o chęci odstąpienia/przekazania pakietu, zawierającego dane osobowe właściciela pakietu i osoby przejmującej pakiet. Wzór oświadczenia – do pobrania pod Regulaminem. Zmiana pakietu startowego / konkurencji po odebraniu pakietu jest niemożliwa.

19. Uczestnik biegów powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie i posiadać podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia NNW – uczestnicy mogą je wykupić we własnym zakresie.

20. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez zawodników/uczestników, w wyniku udziału w 11. TAURON Festiwalu Biegowym oraz jest zwolniony z obowiązku naprawienia takich szkód.


V KLASYFIKACJE

Poszczególne klasyfikacje w biegach regulują osobne regulaminy (tzw. Regulaminy Szczegółowe), które będą dostępne na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, w opisach poszczególnych konkurencji, najpóźniej na 30 dni przez rozpoczęciem 11. TAURON Festiwalu Biegowego.


VI KONTROLE ANTYDOPINGOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowych.

2. Zawodnicy mają obowiązek poddania się kontroli antydopingowej.

3. Odmowa poddania się kontroli antydopingowej skutkuje unieważnieniem  wyników indywidualnych, uzyskanych w danych zawodach, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym przepadkiem wszelkich zdobytych medali, punktów czy nagród.

4. Stwierdzenie obecności substancji zabronionej w próbce pobranej od zawodnika w badaniu przeprowadzonym podczas zawodów, automatycznie prowadzi do unieważnienia wyników indywidualnych uzyskanych w danych zawodach, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym przepadkiem wszelkich zdobytych medali, punktów czy nagród.


VII ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie internetowej www.festiwalbiegow.pl (sekcja NASZA IMPREZA >> REJESTRACJA) oraz www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy (sekcja REJESTRACJA), pocztą standardową pod adresem: 00-382 Warszawa, ul. Solec 85/33 oraz w Biurze Zawodów w Krynicy-Zdroju, do 30 minut przed startem biegu (nie dotyczy to uczestników konkurencji Bieg 7 Dolin 100 km i 64 km oraz Koral Maraton i Runek Run 22 km).

2. Zarejestrowany zawodnik, który poprawnie wypełnił kartę zgłoszenia, uiścił opłatę rejestracyjną i startową (jeśli jest wymagana), otrzymuje numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej.

3. Każdy zawodnik otrzymuje jeden pakiet startowy, z jednym numerem startowym i chipem do pomiaru czasu, który wykorzystuje biorąc udział we wszystkich konkurencjach 11. TAURON Festiwalu Biegowego, na które dokonał rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości pakietu startowego w danym etapie rejestracji elektronicznej. 

4. Zgłoszenie każdego zawodnika powinno być własnoręcznie podpisane. Podpisu na karcie rejestracji można dokonać w biurze zawodów przed rozpoczęciem biegu, w momencie odbierania numeru startowego i pakietu startowego zawodnika.

5. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i Regulaminów Szczegółowych, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora. 

6. Rejestracja na 11. TAURON Festiwal Biegowy oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na nieodwołalne, nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie zdjęć i materiałów wideo ze swoim wizerunkiem (wykonanych w trakcie uczestnictwa w 11. TAURON Festiwalu Biegowego) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie wykonanych zdjęć i materiałów Wideo za pośrednictwem dowolnego medium na czas nieokreślony.   

7. Fakturę za opłatę startową do 11. TAURON Festiwalu Biegowego można uzyskać pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


VIII NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą biegi festiwalowe, otrzymają pamiątkowe medale.

2. Zwycięzcy biegów organizowanych podczas 11. TAURON Festiwalu Biegowego otrzymają nagrody finansowe zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy (sekcja DLA UCZESTNIKA >> NAGRODY). Wykaz nagród zostanie podany najpóźniej 30 przed imprezą.

3. Zdobywcom nagród finansowych zostanie potrącony ryczałtowy podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Nagrody finansowe zdobyte przez uczestników biegów będą wypłacane wyłącznie przelewem na konto bankowe wskazane w oświadczeniu o przyjęciu nagrody. Druk oświadczenia jest dostępny na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy (do pobrania pod Regulaminem).

5. Oświadczenie może być złożone osobiście w biurze zawodów podczas 11. TAURON Festiwalu Biegowego, pocztą pod adresem: Fundacja Festiwal Biegów ul Solec 85, 00-382 Warszawa lub mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Nagrody finansowe będą wypłacane do 30 dni od zatwierdzenia protokołu potwierdzającego wyniki zawodów oraz protokołu wyników z przeprowadzonych kontroli antydopingowych.

7. Nagrody finansowe w klasyfikacjach generalnych i wiekowych NIE DUBLUJĄ SIĘ, jeśli regulamin szczegółowy danej konkurencji nie stanowi inaczej.

8. Nagrody rzeczowe można odebrać tylko podczas 11. TAURON Festiwalu Biegowego. Nagrody nie będą wysyłane do zwycięzców drogą pocztową po zakończeniu Festiwalu.


IX SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW ORAZ TRYB ODBIORU NAGRÓD

1. Organizator będzie na bieżąco prezentował nieoficjalne wyniki na Tablicy Wyników przy „Biurze Informacji” oraz w portalu www.festiwalbiegow.pl.

2. Ewentualne błędy w wynikach nieoficjalnych należy zgłaszać w Biurze Reklamacji. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby korekty były dokonywane na bieżąco. 

3. Oficjalne protesty muszą być zgłaszane na specjalnym formularzu (do pobrania pod Regulaminem) w Biurze Reklamacji w formie pisemnej, za wpłatą kaucji 150 zł (kaucja zwrotna w przypadku racji zawodnika).

4. Organizator rozstrzyga sporne kwestie przed ogłoszeniem wyników oficjalnych.

5. Organizator przedstawi wyniki oficjalne zatwierdzone przez Sędziego Głównego w portalu www.festiwalbiegow.pl najpóźniej do 7 dni od otrzymania protokołu z przeprowadzonych kontroli antydopingowych.  

6. Nagrody finansowe są wypłacane wyłącznie na podstawie wyników oficjalnych.

7. Osoby otrzymujące nagrody finansowe są zobowiązane wypełnić oświadczenie o przyjęciu nagrody (dostępne pod Regulaminem) oraz dostarczyć je drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Niedostarczenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia do dnia 30.09.2020 r. oznacza rezygnację z nagrody.

8. Możliwe jest wypełnienie oświadczenia na miejscu i pozostawienie go w „Kasie Festiwalu Biegowego”.


X OPŁATY

1. Każdy uczestnik 11. TAURON Festiwalu Biegowego ponosi koszty opłaty rejestracyjnej w wysokości 10 zł uprawniającej do startu w Biegu Przebierańców (pod warunkiem zgłoszenia się do tego biegu). Uczestnicy pozostałych biegów są zobowiązani uiścić również opłatę startową zgodnie z Cennikiem 11. TAURON Festiwalu Biegowego (patrz VII pkt. 1).

2. Wpłat za udział w 11. TAURON Festiwalu Biegowym w Krynicy-Zdroju, 11-13 września 2020 r. można dokonywać bezpośrednio na konto Fundacji „Festiwal Biegów”: PKO BP SA, 28 1020 1097 0000 7902 0245 8578, poprzez system płatności on-line DOTPAY.PL i podczas rejestracji bezpośredniej w Biurze Zawodów.

3. Opłaty startowe obowiązują w okresie, w którym dokonywana jest płatność (np. przy rejestracji w I progu opłat i płatności w terminie obowiązywania II progu, obowiązują stawki za II próg).

4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

5. Opłata rejestracyjna i startowa nie podlega zwrotowi (również w przypadku zdarzeń losowych jak np. choroba, kontuzja itp.).

6. Dostępność asortymentu do tworzenia pakietu premium gwarantowana jest do zgłoszeń opłaconych najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2020 roku.


XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik podpisując oświadczenie o znajomości Regulaminów Szczegółowych konkurencji 11. TAURON Festiwalu Biegowego oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranej imprezie biegowej, wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy ratowniczo-medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych, transport poszkodowanego przez personel ratowniczo-medyczny i Grupę Krynicką GOPR, działających w imieniu Organizatora. Decyzje ratowników i lekarzy dotyczących kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu związany jest z wysiłkiem fizycznym, zwiększa się ryzyko wypadku i urazowości organizmu (również zgonu), możliwe są również szkody i straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki.

3. Przyjmuje się, że uczestnik podpisując oświadczenia o znajomości regulaminów i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranych imprezach biegowych, rozważył i ocenił własne możliwości, zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w konkretnym biegu oraz startuje w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4. Uczestnicy każdej imprezy biegowej są zobowiązani do niezwłocznej reakcji na sygnały pojazdów uprzywilejowanych oraz poleceń Służb Ratowniczo-Medycznych i Służby Porządkowej Organizatora podczas dojazdu, organizacji akcji ratowniczej i transportu poszkodowanych.

5. W przypadku innych zagrożeń (np. pożar, burza z wyładowaniami, katastrofa drogowa czy budowlana, atak terrorystyczny), uczestnicy podporządkowują się kierującym akcją ratowniczą i bezwzględnie wykonują ich polecenia (dotyczy to Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej).

6. Uczestnik Biegu 7 Dolin 35 km wyraża zgodę na zabezpieczenie ratownictwa medycznego od startu w Mniszku nad Popradem na Słowacji do mety w Krynicy Zdroju i udzielanie pomocy przez polskich ratowników medycznych i lekarza oraz transport do Rzeczpospolitej Polskiej pojazdem Organizatora, co potwierdza swoim podpisem.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie i Regulaminach Szczegółowych, w szczególności w zakresie dystansu, godzin startu, miejsca startu i mety, formuły biegu.

8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 


 

 
 

Terminy

 • Od 2020-09-11 00:00 do 2020-09-13 00:00

Wspierane przez iCagenda

Przyłącz się!Biegaj razem z nami dla zdrowia i przyjemności