Radunka Run

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Na wyjeździe
Termin
2019-03-31 08:00
Miejsce
Kolbudy

REGULAMIN

RADUNKA RUN

Kolbudy – 31.03.2019 r.

 1. ORGANIZATOR

Fundacja Wspierania Aktywności Społecznej „Endorfina”

ul.Wodociągowa 1B

83-050 Pręgowo Dolne

KRS: 0000758406

NIP: 6040209991

Bank BGŻ BNP PARIBAS: 8116 0014 6218 7174 2250 0000 01

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załoga Górska

II. Współorganizatorzy

Gmina Kolbudy

III. Patronat biegu

Nadleśnictwo Kolbudy

IV. Patronat medialny

Radio Gdańsk

Pomorze Biega

Kolbudy 24

V. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja aktywności fizycznej, jako zdrowego stylu życia.
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchowej.
 3. Promocja Powiatu Gdańskiego oraz Gminy Kolbudy.
 4. Promocja Sponsorów oraz Partnerów biegu.

VI. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 31-ego marca 2019 roku w Kolbudach (NIEDZIELA).
 2. Start i Meta Biegu usytuowane będą na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kolbudach – ul. Polna 55 w Kolbudach.
 3. Biegi odbędą się na dystansie 50km, 10km oraz Nordic Walking 5km oraz biegi dziecięce.
 4. Start poszczególnych biegów:
 • 50km – 31 marca 2019r. godzina 8:00, stadion miejski w Kolbudach
 • 10km – 31 marca 2019r. godzina 11:00, stadion miejski w Kolbudach
 • 5km Nordic Walking – 31 marca 2019r. godzina 9:30
 • Biegi dziecięce od godziny 9:30
 1. Dokładniejszy program dostępy będzie na stronie internetowej radunkarun.pl oraz funpage www.facebook.pl/radunkarun po 1 marca 2019 roku.
 2. Trasa Biegu będzie przebiegać drogami szutrowymi i ścieżkami leśnymi, crossowa, z lekkimi podbiegami w urokliwej okolicy dwóch zbiorników wodnych. Plan trasy biegu dostępny jest na stronie internetowej radunkarun.pl
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany umiejscowienia startu i mety, przebiegu trasy oraz programu imprezy. Zmiana taka nie skutkuje powstawaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników.
 5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi lub poziomymi co około 0,5 do 1 kilometra.

VII. TRASY

 50km

 1. Liczba punktów odżywczych:

Ok. 13km – napoje (woda, napoje izotoniczne)

Ok. 31km – napoje (woda, napoje izotoniczne, herbata, cola), coś na ząb

Ok. 39,5km – napoje (woda,napoje izotoniczne)

 1. Limit czasu: 8 godzin
 2. Każdy z uczestników biegu na obowiązek posiadania własnego pojemnika na napoje. Na punkcie odżywczym NIE BĘDZIE PLASTIKOWYCH KUBECZKÓW. W trosce o nasze środowisko, staramy się zminimalizować produkcję plastikowych śmieci podczas biegu.
 3. Prosimy aby nie wyrzucać opakowań po żelach lub innych produktach na trasie. Worek na śmieci będzie czekał na punktach odżywczych.
 4. Wyposażenie obowiązkowe:

  -numer startowy + chip

  -pojemnik na wodę

  -mapa z trasą biegu – papierowa lub wgrana w zegarek 

10km

 1. Punkty odżywcze: ok. 5km (napoje – woda, napoje izotoniczne)
 2. Limit czasu 3 godziny
 3. Prosimy aby nie wyrzucać plastikowych opakowań i kubeczków z punktu na trasie. Worek na śmieci będzie czekał na punkcie odżywczym.

5km Nordic Walking

 1. Trasa zostanie opublikowana w późniejszym terminie
 2.  

VIII. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów będzie otwarte w dniu 31.03.2019 (NIEDZIELA)

Miejsce: Stadion Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kolbudach

Adres: Kolbudy, ul. Polna 55 (BIURO ZAWODÓW)

Odbiór pakietów w godzinach:

31.03.2019 (niedziela) w godz. 7:00 – 11:00

XI.PAKIET STARTOWY

 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu otrzymuje pakiet startowy, zawierający m. in.: numer startowy, chip pomiarowy, oraz gadżety uzależnione od sponsorów, które zostaną przedstawione po 1 marca.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 3. Zawodnicy mogą skorzystać z szatni, depozytu, natrysku, posiłku regeneracyjnego, masażu regeneracyjno-sportowego oraz konsultacji lekarskiej.
 4. Podczas imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną.
 5. Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefony (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN. 

X.ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń)

50km – 300 osób

10km – 500 osób

5km Nordic Walking – 150 osób

Biegi dziecięce – 150 osób (po 50 na każdy dystans)

Regulamin Biegów Dziecięcych znajduje się TUTAJ 

W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów lub zwiększenia limitu.

 1. Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.sport-time.com.pl (zakładka ZAPISY) w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2019 r. lub wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit zgłoszeń.
 2. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej wyczerpany).
 3. Za skuteczne zgłoszenie do Biegu uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i dokonania opłaty startowej na konto wskazane przez Organizatora.
 4. Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w Biegu. W zależności od daty zgłoszenia i wpłaty, stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio:

       

Data

50 km

10 km

Nordic Walking 5km

Do 31 grudnia

50zł

40zł

30zł

Do 10 lutego

70zł

50zł

40zł

Do 21 marca

80zł

60zł

45zł

W dniu biegu

100zł

70zł

50zł

       

Wniesienie opłaty startowej można dokonać przelewem na konto :

Fundacja Wspierania Aktywności Społecznej „Endorfina”

ul.Wodociągowa 1B, 83-050 Pręgowo Dolne

Bank BGŻ BNP PARIBAS: 8116 0014 6218 7174 2250 0000 01

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek : ,,Opłata RadunkaRun

 1. Biegi dziecięce – Biegi BEZPŁATNE. Zapisy wyłącznie w biurze zawodów w dniu biegu. W pakiecie dziecięcym znajdzie się numer startowy, agrafki, medal dla każdego uczestnika i upominki uzależnione od sponsora. Więcej na temat biegów dziecięcych w REGULAMINIE BIEGÓW DZIECIĘCYCH 
 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi.  Istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika do dnia 1 marca 2019 r., po tym terminie dodatkowa opłata w wysokości 10 zł. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika/zawodniczki kierować proszę na adres mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zgłoszenia do klasyfikacji drużynowej dokonuje kapitan w biurze zawodów na osobnych kartach zgłoszeń, które będą wydawane w biurze zawodów.  
 3. W przypadku odbioru Pakietu Startowego przez inną upoważnioną przez Uczestnika osobę następuje to na podstawie własnoręcznie podpisanych przez Uczestników UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO (do pobrania ze strony internetowej www.radunkarun.pl ) oraz (do wglądu) –  kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika Imprezy.
 4. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży pomiędzy 13 a 18 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.   

XI.KLASYFIKACJA

W ramach biegów (50km i 10km) będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja OPEN– miejsca I – III kobiet i mężczyzn
 2. Klasyfikacja Wiekowa– miejsca I-III kobiet i mężczyzn

K 20, M 20 – (16 – 29 lat)

K 30, M 30 – (30 – 39 lat)

K 40, M 40 – (40 – 49 lat)

K 50, M 50 – (50 – 59 lat)

K 60, M 60 – (60 lat i więcej)

 1. Klasyfikacja Mieszkaniec Gminy Kolbudy

W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy zamieszkujący (meldunek stały lub czasowy wykazany dowodem osobistym lub odpowiednim zaświadczeniem z Urzędu Gminy) w Gminie Kolbudy.

Dekoracja w tej kategorii w obu biegach i Nordic Walking odbędzie się w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn (miejsca I – III)

 1. Klasyfikacja Drużynowa

W każdym biegu w klasyfikacji drużynowej nagradzana będzie najliczniejsza drużyna. Nie prowadzimy klasyfikacji drużynowej w NORDIC WALKING!!!!

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa, odpowiadająca wartości zgubionego chipa i kosztów organizacyjnych związanych z zapłatą za utracony chip oraz nabyciem nowego chipa.

Klasyfikacja w marszu Nordic Walking:  

 • OPEN K i M ( I- III miejsca)
 • Mieszkaniec Gminy Kolbudy K i M ( I-III miejsca)
 • Najstarszy uczestnik

XII. NAGRODY

Klasyfikacja OPEN

 1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn w biegu na 50 km otrzymają nagrody finansowe w wysokości: I – 300zł, II – 200zł, III – 100zł.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn w biegu na 10km oraz Nordic Walking 5km otrzymują nagrody rzeczowe.

Kategorie WIEKOWE

 1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody rzeczowe.

Klasyfikacja DRUŻYNOWA (prowadzona tylko w biegach)

 1. Najliczniejszy zespół w klasyfikacji DRUŻYNOWEJ otrzyma statuetkę oraz nagrody rzeczowe.

Klasyfikacja GMINY KOLBUDY

 1. Zdobywcy miejsca I – III w klasyfikacji Mieszkaniec Gminy Kolbudy otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.

Po dekoracji zwycięzców Konkurs z Nagrodami Rzeczowymi.

Nagrody w klasyfikacji Open nie dublują się z kategoriami wiekowymi.

 

XIII. UCZESTNICTWO

 1. Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
 2. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego ,, Oświadczenia Rodziców lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej/osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i biorącego za nią odpowiedzialność.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych.  Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 4. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.  Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz dbania o środowisko.
 7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora, sędziów, służby porządkowe, służby medyczne oraz Policję, Straż Miejską i innych służb zabezpieczających trasę biegu oraz Imprezę.
 8. Podczas biegu głównego uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego umieszczonego na przodzie koszulki lub na pasku z przodu.
 9. Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasę będą zdyskwalifikowani.
 10. Dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych ( w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) w celach :

Organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu oraz dekoracji ( na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do Biegu do zakończenia Imprezy); promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć z Biegu (na okres 30 lat);informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko rozumianej opinii publicznej; ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ( na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń)

 1. Administratorem Państwa danych jest Organizator ( Fundacja Wspierania Aktywności Społecznej „Endorfina”)
 2. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora ( komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
 3. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.
 4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 5. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu.

XIV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Radunka Run zwany jest w dalszej części Regulaminu „organizatorem”
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 3. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytuły choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
 4. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
 5. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
 7. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiekolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmierci), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika Biegu.
 8. Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (strefa mety, hala sportowa) bez zgody Organizatora.
 9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 10. W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem.
 11. Regulamin obowiązuje od 25 listopada 2018 roku. 

 

 

 

 
 

Terminy

 • 2019-03-31 08:00

Wspierane przez iCagenda