Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 335.

Uchwały

Uchwały Zebrania Założycielskiego.

 1. w sprawie założenia Stowarzyszenia Zwykłego
 2. o wyborze Zarządu Stowarzyszenia
 3. w sprawie uchwalenia Regulaminu stowarzyszenia Są Wolniejsi
 4. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej oraz zasad opłacania składki członkowskiej
 5. w sprawie upoważnienia członków Stowarzyszenia Są Wolniejsi do prowadzenia operacji na koncie bankowym.
 6. w sprawie nadania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Są Wolniejsi

Uchwały Zarządu.

 1. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 2. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 3. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 4. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 5. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 6. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 7. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 8. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 9. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 10. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 11. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 12. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 13. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 14. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 15. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 16. w sprawie: o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018
 17. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 18. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 19. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 20. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 21. w sprawie: uzupełnienia składu zarządu Stowarzyszenia
 22. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 23. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 24. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 25. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 26. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 27. w sprawie: przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia
 28. w sprawie: usunięcia członka ze Stowarzyszenia
 29. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 30. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 31. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 32. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 33. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 34. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 35. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 36. w sprawie: o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019
 37. w sprawie: usunięcia członka do Stowarzyszenia
 38. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 39. w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 40. w sprawie: usunięcia członka ze Stowarzyszenia
 41. w sprawie:  przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 42. w sprawie:  przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 43. w sprawie:  przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 44. w sprawie:  przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 45. w sprawie:  przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 46. w sprawie:  przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 47. w sprawie:  przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 48. w sprawie:  przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 49. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 
 50. w sprawie:  przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 51. w sprawie:  przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia
 52. w sprawie:  przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

Uchwały Walnego Zebrania Członków.

 1. w sprawie: dodatkowych składek na rzecz zakupu karmy celem wparcia 5. urodzin biegu na 6 łap
 2. w sprawie: zakupu upominków dla członków zwyczajnych stowarzyszenia
 3. w sprawie: przekazania środków pieniężnych na Schronisko Bezdomnych Zwierząt w Olsztynie
 4. w sprawie: opłaty za utrzymanie strony internetowej Stowarzyszenia
 5. w sprawie: prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów Stowarzyszenia
 6. w sprawie: zakupu strojów sportowych dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 7. w sprawie: wsparcia urodzinowego biegu na 6 łap oraz akcji Bieg na 6 ton
 8. w sprawie: uruchomienia internetowego systemu płatności
 9. w sprawie: wsparcia domu dziecka w Kisielicach
 10. w sprawie: zakupu strojów sportowych oraz plecaków dla członków zwyczajnych stowarzyszenia
 11. w sprawie: w sprawie: wsparcia urodzinowego Biegu na 6 łap oraz akcji Bieg na 6 ton
 12. w sprawie: w sprawie: wsparcia Schroniska dla bezdomnych w Olsztynie
 13. w sprawie: zakupu wieńca celem zabezpieczenia uroczystości pogrzebowej
 14. zebranie sprawozdawczo-wyborcze Uchwała Zebrania członków nr 5/2020 z dnia 13.06.2020 r.w sprawie: wyboru nowego prezesa, wice prezesów i sekretarza zarządu Stowarzyszenia.

   

   

Uchwała Zebrania Założycielskiego nr 1/2017 z dnia 31.12 2017 r.
w sprawie założenia Stowarzyszenia Zwykłego

Zebrani w dniu 31.12..2017 w Olsztynie na zebraniu założycielskim podejmują uchwałę o założeniu stowarzyszenia zwykłego, którego pełna nazwa będzie brzmiała „Są Wolniejsi” z siedzibą w Olsztynie., ul. Aleja Warszawska 82 m 15

Na zebraniu obecnych było 12 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób.

Protokolant /-/ Adam KIEWISZ
Przewodniczący  zebrania /-/ Mariusz WITKOWSKI 

Powrót

 

Uchwała Zebrania Założycielskiego nr 2/2017 z dnia 31.12 2017 r.
o wyborze Zarządu Stowarzyszenia

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu.31.12.2017 r. w Olsztynie postanawiają wybrać Zarząd Stowarzyszenia Są Wolniejsi w składzie:

 1. Elżbieta CIEĆKO - prezes zarządu
 2. Mariusz WITKOWSKI - wiceprezes
 3. Adam KIEWISZ - sekretarz

Finansami stowarzyszenie zajmować się będą:

 1. Małgorzata MAKOWSKA
 2. Adam KIEWISZ

Na zebraniu obecnych było 12 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób

Protokolant  /-/ Adam KIEWISZ
Przewodniczący zebrania /-/ Mariusz WITKOWSKI 

Powrót

 

Uchwała Zebrania Założycielskiego nr 3/2017 z dnia 31.12 2017 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu  stowarzyszenia Są Wolniejsi nie prowadzącego działalności gospodarczej

Na podstawie art. 9, 10 i 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 j.t. z późn. zm.) uczestnicy Zebrania Założycielskiego postanawiają:

§1

uchwalić Regulamin Stowarzyszenia Są Wolniejsi

§2

siedziba stowarzyszenia, o którym mowa w §1 mieści się:
Aleja Warszawska 82 m.15; 10-084 Olsztyn.

Na zebraniu obecnych było 12 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób

Protokolant /-/ Adam KIEWISZ
Przewodniczący  zebrania /-/ Mariusz WITKOWSKI

Powrót

 

Uchwała Zebrania Założycielskiego nr 4/2017 z dnia 31.12. 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej  oraz zasad opłacania składki członkowskiej

§1

1.Działając na podstawie Rozdziału V § 24 punktu 1 ppkt a) Regulaminu Stowarzyszenia ustala się następującą wysokość składki członkowskiej:
a)Składka członkowska podstawowa wynosi 5 zł miesięcznie.
b)Członkowie Stowarzyszenia mogą opłacać składkę w wyższej wysokości.

§2

1. Składkę członkowską opłaca się na rachunek bankowy stowarzyszenia podany na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sawolniejsi.pl, za bieżącą ewidencję wpłat odpowiadają  osoby wybrane uchwałą Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia zajmujące się finansami Stowarzyszenia.
2. Składkę można uiszczać za okresy: miesiąca, kwartału, półrocznie lub roku .
3. Pierwsza składka członkowska dla członków powinna być opłacona do 31.01.2018r.
4. Osoby wstępujące do Stowarzyszenia po dniu 20.01.2018r.   opłacają pierwszą składkę w terminie 30 dni od dnia przyjęcia do Stowarzyszenia „Są Wolniejsi”.
5. Zwolnienie i obniżenie składki w stosunku do konkretnych osób może zostać dokonane wyłącznie uchwałą  Walnego zebrania członków Stowarzyszenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na zebraniu obecnych było 12 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób

Protokolant   /-/ Adam KIEWISZ
Przewodniczący  zebrania /-/ Mariusz WITKOWSKI 

Powrót

 

Uchwała Zebrania Założycielskiego nr 5/2017 z dnia 31.12. 2017 r.
w sprawie upoważnienia członków Stowarzyszenia Są Wolniejsi do prowadzenia operacji na koncie  bankowym.

Na podstawie punktu 18 Regulaminu Stowarzyszenia Zwykłego „Są Wolniejsi” uchwala się, co następuje:

1. W związku z koniecznością założenia konta bankowego Stowarzyszenia upoważnia się członków Stowarzyszenia:
- Dorotę MAKOWSKĄ;
- Adama KIEWISZA do prowadzenia operacji na tymże koncie.

2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

3.   Uchwała wchodzi w życie   z dniem podjęcia.

Na zebraniu obecnych było 12 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób

Protokolant   /-/ Adam KIEWISZ
Przewodniczący  zebrania /-/ Mariusz WITKOWSKI

Powrót

 

Uchwała Zebrania Założycielskiego nr 6/2017 z dnia 31.12. 2017 r.
sprawie: nadania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Są Wolniejsi

 
Na podstawie Rozdziału III  § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi  uchwala się, co następuje:

§ 1.

Za wielkie zaangażowanie i nieoceniony wkład pracy w realizację celów Stowarzyszenia nadaje Pani Monice Dąbrowskiej – założycielce i organizatorce  i mamuśce ogólnopolskiej akcji „Bieg na 6 łap”
godność Członka Honorowego Stowarzyszenia „Są Wolniejsi”

§ 2.

Uchwałę podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się od głosowania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na zebraniu obecnych było 12 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób

Protokolant   /-/ Adam KIEWISZ
Przewodniczący/-a  zebrania /-/ Mariusz WITKOWSKI  

Powrót

 

Uchwała Zarządu nr 1/2018 z dnia 21.01. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Andrzeja KOWALCZYKA ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wicepreses /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

 

Uchwała Zarządu nr 2/2018 z dnia 10.03. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Ewę CHEĆKO ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając jej status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

 

Uchwała Zarządu nr 3/2018 z dnia 28.03. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Aleksandrę SIDOROWICZ ur dnia. ..w....m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia)nadając jej status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

 

Uchwała Zarządu nr 4/2018 z dnia 13.07. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Piotra SZCZEPANIAKA ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

 

Uchwała Zarządu nr 5/2018 z dnia 21.07. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Piotra PALTIANA ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

 

Uchwała Zarządu nr 6/2018 z dnia 26.07. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Jerzego NIEWDZIĘCZNEGO ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

Powrót

 

Uchwała Zarządu nr 7/2018 z dnia 31.07. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Tomasza HERMANNA ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

 

Powrót

Uchwała Zarządu nr 8/2018 z dnia 12.09. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Roberta RUCZYŃSKIEGO ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

 

Powrót

Uchwała Zarządu nr 9/2018 z dnia 15.09. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Lidię SKOWRONEK ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając jej status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

 

Powrót

Uchwała Zarządu nr 10/2018 z dnia 22.10. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Rafała CYRKLERA ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

 

Powrót

Uchwała Zarządu nr 11/2018 z dnia 31.12. 2018 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Grzegorza GRABOWSKIEGO ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

 

Powrót

Uchwała Zarządu nr 1/2019 z dnia 02.01. 2019 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Stanisława GUZOWSKIEGO ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

 

Powrót

Uchwała Zarządu nr 2/2019 z dnia 02.02. 2019 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Jarosława SŁOWIKA ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

 

Powrót

Uchwała Zarządu nr 3/2019 z dnia 11.03. 2019 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Agatę LECEWICZ ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając jej status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

 

Powrót

Uchwała Zarządu nr 4/2019 z dnia 20.03. 2019 r.
w sprawie: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia

§ 1.

Na podstawie Rozdziału III § 10 Regulaminu Stowarzyszenia Są Wolniejsi zarząd na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w swoje szeregi Mirosława MIKITĘ ur dnia....w .m.....(RODO - dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym siedzibie Stowarzyszenia) nadając mu status członka zwyczajnego.

§ 2.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes /-/ Elżbieta ĆIEĆKO

Wiceprezes /-/ Mariusz WITKOWSKI

Sekretarz /-/ Adam KIEWISZ

 

Powrót

Uchwała Zarządu nr 5/2019 z dnia 27.03. 2019 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018

podjęta przez Zarząd w następującym składzie:
1/ Elżbieta CIEĆKO - Prezes Zarządu

2/ Mariusz WITKOWSKI - Wiceprezes Zarządu

3/ Adam KIEWISZ - Sekretarz

 

Zarząd Są WOLNIEJSI działając na podstawie rozdziału VI. § 21 pkt 6 lit f)

postanawia, co następuje:

 § 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Są Wolniejsi.

 § 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały

 § 3.

Sprawozdanie przedłożyć we właściwym Urzędzie SkarbowymZałączniki- Sprawozdanie finansowe