Aktywnie i Ekologicznie

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Są Wolniejsi i Lasy Państwowe

Odbyło się  dniu 16.10.2022. Wydarzenie zostało zorganizowane na terenie Nadleśnictwa Olsztyn, na polanie przy jeziorze Kielarskim, niedaleko miejscowości Zazdrość. Podczas wydarzenia odbyły się:

  1. aktywności fizyczne: bieganie, jazda rowerem i spacer,
  2. uczestnicy spaceru mieli możliwość zapoznania się z fauną, florą oraz ciekawostkami dotyczącymi trasy, z którymi zapoznawała pani mgr inż. Ewa Chećko z Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu UWM w Olsztynie, członkini stowarzyszenia,
  3. ochotnicy wzięli udział w konkursie wiedzy na temat miejsca spotkania i jego walorów przyrodniczych (organizatorki: Małgorzata Smolińska, Aneta Całka – członkinie Stowarzyszenia) oraz konkursie na temat ekologii (Piotr Paltian, członek Stowarzyszenia),
  4. przybyli goście mogli obserwować zamieszkujące okolicę ptaki, dzięki „kącikowi ornitologicznemu” zorganizowanemu przez pana Andrzeja Banacha, członka Stowarzyszenia,
  5. Konkursy sportowe i sprawnościowe dla dzieci i dorosłych przeprowadzili Marcin Staradomski i Mariusz Brzeziński, członkowie Stowarzyszenia,
  6. Podczas wydarzania, odbyło się ognisko z kiełbaskami i słodkim poczęstunkiem dla wszystkich uczestników,
  7. wszyscy uczestnicy wzięli udział w akcji zbierania śmieci z Polany Kielarskiej i okolicznych terenów leśnych.

W wydarzeniu wzięło udział około 200 osób